استان قزوین

ساختار تشکیلاتی هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان قزوین

 

 

کد استان

۵۹

 
نام استان

قزوین

ردیف سمت نام و نام خانوادگی مسئول مشخصات اعضاء شورا / کمیسیون
۱ دبیر هیات امنا استان دکتر مرتضی موسی خانی  
۲ رئیس دبیر خانه هیات امنا استان دکتر محمد عطایی  
 

۳

 

 

شورای دانشگاه استان

 

دکتر مرتضی موسی خانی

آقایان: دکتر مهدی سیاهپوش، دکتر رضا شعبان نژاد، دکتر محسن علی اکبری، عباس رمضانی، دکتر اسماعیل زینالی خسرقی، دکتر فربد فخرآبادی،  دکتر بیت اله اکبری مقدم، دکتر کمال رهبری منش، خانم سمیرا طاهرخانی
 

۴

 

 

کمیسیون دائمی هیات امنا استان

 

دکتر مرتضی موسی خانی

آقایان: پروفسور الوانی، دکتر محمد باقر منهاج، دکتر محمد عطایی، حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکترحیدری، دکتر مهدی سیاهپوس ، دکتر رضا شعبان نژاد، دکتر علی شاه حسینی، دکتر غلامرضا معمارزاده طهران
۵ کمیسیون معاملات دکتر مرتضی موسی خانی آقایان: عباس رمضانی، سعید قوامی، دکتر کمال رهبری منش، علی حاج محمدی ها
۶  

هیات اجرایی جذب هیات علمی استان

 

دکتر مرتضی موسی خانی

آقایان: دکتر اسماعیل زینالی، دکتر علی صفری واریانی، دکتر محمدحسین حامدی، دکتر مرتضی خضری، دکتر کمال رهبری منش، دکتر محمد عطایی، دکتر علی شاه حسینی، حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر حیدری
۷ رئیس شورای برنامه ریزی و اقتصاد دانش بنیان دکتر مرتضی موسی خانی آقایان: دکترسید حسن میرحسینی دیلمان، مهندس علی ارباب، دکتر محمود درودیان، مهندس فرخ شریعت، مهندس محمد حسین رضایی، دکتر محمد عطایی، ، دکتر مجید قلی پور مهندس نیما شجاعی، دکتر پرهام عظیمی، مهندس محمدرضا جعفری، دکتر محمدرضا کاکوند، مهندس سعید ابراهیمی جم
۸ کمیته انتصابات دکتر مرتضی موسی خانی آقایان: دکتر محمد عطایی، مهندس سید حسین میرشجاعی، مهندس محمدحسین رضایی
 

۹

 

 

کمیته نظارت بر مصوبات هیات امنا استان

 

دکتر محمد رضا نوروزی

آقایان: مهندس عبدالمحمد زاهدی، حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای علیخانی، دکتر مهرام، دکتر محسن بهشتی سرشت، حجت الاسلام و المسلمین محمد حسن باریک بین، دکتر حسین سلطانزاده، دکتر محمدباقر منهاج، دکتر مرتضی محمد خان
۱۰ رئیس شورای آموزش و تحصیلات تکمیلی دکتر اسماعیل زینالی خسرقی آقایان: علی پرهیزکاری، دکتر داود محمد زمانی، دکتر اسماعیل خندان
۱۱ رئیس شورای پژوهش و فناوری دکتر فربد فخرآبادی خانم دکتر مهرانگیز قاضی، آقای دکتر کاظمی محسن آبادی
۱۲ رئیس شورای اداری و مالی آقای عباس رمضانی آقایان: جعفر تابش، ابوالفضل صفیعی پور
۱۳ رئیس شورای عمرانی دکتر کمال رهبری منش آقایان: دکتر شفیعی، مهدی محرم پور،
۱۴ رئیس شورای دانشجویی، فرهنگی و ورزشی دکتر بیت اله اکبری مقدم آقای دکتر سید مهدی سیاپوش، حجت الاسلام و المسلمین دوستی
۱۵ حسابرس آقای سیدرضا کیاموسوی  
۱۶ عامل خزانه دار آقای سعید قوامی  

 

 

 

 

اطلاعات دبیرخانه هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان قزوین

ردیف نام و نام خانوادگی پست سازمانی تلفن فاکس
۱ دکتر مرتضی موسی خانی دبیر هیات امنا و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان ۰۲۸۳۳۶۶۵۲۷۸ ۰۲۸۳۳۶۶۵۲۷۹
۲ دکتر محمد عطایی رئیس دبیرخانه هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان ۰۲۸۳۳۶۷۵۷۸۶ ۰۲۸۳۳۶۷۵۷۸۶
۳ دکتر مرتضی موسی خانی رئیس شورای برنامه ریزی و اقتصاد دانش بنیان ۰۲۸۳۳۶۶۵۲۷۸ ۰۲۸۳۳۶۶۵۲۷۹
۴ دکتر اسماعیل زینالی خسرقی رئیس شورای آموزش و تحصیلات تکمیلی ۰۲۸۳۳۶۷۰۱۲۲ ۰۲۸۳۳۶۷۰۱۲۲
۵ دکتر فربد فخرآبادی رئیس شورای پژوهش و فناوری ۰۲۸۳۳۶۷۵۷۸۴ ۰۲۸۳۳۶۷۵۷۸۴
۶ آقای عباس رمضانی رئیس شورای اداری و مالی ۰۲۸۳۳۶۷۰۰۵۶ ۰۲۸۳۳۶۷۰۰۵۶
۷ آقای دکتر کمال رهبری منش رئیس شورای عمرانی ۰۲۸۳۵۲۷۰۱۳۹ ۰۲۸۳۵۲۷۰۱۳۹
۸ دکتر بیت الله اکبری مقدم رئیس شورای دانشجویی، فرهنگی و ورزشی ۰۲۸۳۳۶۷۰۰۵۲ ۰۲۸۳۳۶۷۰۰۵۲
۹ آقای سید سعید قوامی عامل خزانه داری ۰۹۱۲۴۸۱۶۶۲۶ ۰۲۸۳۳۶۸۵۰۹۸
۱۰ آقای سیدرضا کیاموسوی حسابرس ۰۹۱۲۷۸۴۶۵۵۹ ۰۲۸۳۳۶۸۲۹۸۸
۱۱ آقای محمد جعفرنژاد کارشناس امور پژوهش و فناوری ۰۲۸۳۳۶۶۵۲۷۵

داخلی ۱۰۳۸

۰۲۸۳۳۶۶۵۲۷۵

داخلی ۱۰۳۸

۱۲ خانم اعظم نصیری نژاد کارشناس اداری،مالی،برنامه ریزی و عمرانی ۰۲۸۳۳۶۶۵۲۷۵

داخلی ۱۰۳۸

۰۲۸۳۳۶۶۵۲۷۵

داخلی ۱۰۳۸

۱۳ آقای محمد مهدی فتاحی کارشناس آموزش و تحصیلات تکمیلی ۰۲۸۳۳۶۶۵۲۷۵

داخلی ۱۰۳۹