استان سیستان و بلوچستان

ساختار تشکیلاتی هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان سیستان و بلوچستان

کد استان

۵۳

نام استان

سیستان و بلوچستان

ردیف

سمت

نام و نام خانوادگی مسئول

مشخصات اعضاء کمیسیون

۱ دبیر هیات امنا استان امین رضا کمالیان
۲ رئیس دبیر خانه هیات امنا استان سیدمحمدرضا حسینی طباطبائی
 

 

 

 

۳

شورای دانشگاه استان دکتر امین رضا کمالیان دکتر سیدمحمد رضا حسینی طباطبایی-دکتر محمد مجوزی-دکتر حمید بهادر-دکتر ابراهیم صباغ-دکتر محمد حسین یاراحمد زهی- دکتر احمد رضا طاهری- مهندس موسی رئیسی-محمد رضا عرفانی-دکتر مسعود اکبری زاده-محمود رضا رخشانی-دکتر کامبیز نرماشیری
۴ کمیسیون معاملات دکتر امین رضا کمالیان دکتر کامبیز نرماشیری- محمودرضا رخشانی-علی روانان
۵ عامل خزانه دار محمود رضا رخشانی
۶ حسابرس مهندس عنایت الله کمالی
۷ بازرس مهندس محمد علی یوسفی
 

۸

کمیته انتصابات دکتر امین رضا کمالیان دکتر سیدمحمدرضا حسینی طباطبایی-دکتر کامبیز نرماشیری-دکتر شهرام حبیبی مود-محمودرضا رخشانی
 

 

۹

هیات اجرایی جذب هیات علمی استان دکتر امین رضا کمالیان دکتر سیدمحمدرضا حسینی طباطبائی-حجت الااسلام رضا ایمانی‌خواه-دکتر احمد مهربان-دکتر سعید محمدی صادق-دکتر علیرضا حسن‌آبادی
 

 

۱۰

کمیته نظارت بر مصوبات هیات امنا استان دکتر امین رضا کمالیان محمودرضا رخشانی-دکتر نوراحمد لطیفی-دکترخیرمحمدنورایی-دکتر محمودرضا میری-دکتر عباسعلی نورا-علی روانان
 

 

۱۱

رئیس شورای آموزش و تحصیلات تکمیلی دکتر حمید بهادر دکتر حمیدرضا گنجعلی-سیدغلام حسین‌پور حسین‌آبادی-مصطفی خدارحمی-مهدی لقمان‌نیا-محمدحسین کمالی یزدکی-یونس شهنوازی-حمید اکاتی
 

 

 

 

۱۲

رئیس شورای دانشجویی، فرهنگی و ورزشی دکتر مسعود اکبری زاده دکتر حمیدرضا مبصر-سیدغلام‌رضا حسینی-مصطفی خدارحمی-مهدی لقمان‌نیا-محمدحسین کمالی یزدکی-یونس شهنوازی-حمید اکاتی-حجت‌الااسلام رضا ایمانی‌خواه-حجت‌الاسلام مهدی جعفری-حجت‌الاسلام احمد لطفیان سرگزی-حجت‌الاسلام محمدحسین محمدی- حجت‌الاسلام محمدتقی افضلی‌تبار-حجت‌الاسلام نصرالله یارمحمدی
 

۱۳

رئیس شورای پژوهش و فناوری دکتر محمد مجوزی دکتر احمد مهربان-دکتر احمد ابراهیمی-دکتر آمنه شه‌بخش-مهندس محمدرضا جدیدالاسلام
 

۱۴

رئیس شورای اداری و مالی محمود رضا رخشانی حسین وثوقی نسب-محمد داود بهادری-عبدالغفور محمد زاده-محمود سینائی- امین مقیمی-کرامت قلندرزهی-امین الله توسلی
۱۵ رئیس شورای عمرانی دکتر کامبیز نرماشیری علیرضا امام‌جمعه- اسحاق پاد- حسین سپهری‌راد
 

۱۶

رئیس شورای برنامه ریزی و اقتصاد دانش بنیان دکتر امین رضا کمالیان علیرضا هیراد-دکتر مصیب پهلوانی-دکتر نورمحمد یعقوبی-محمودرضا رخشانی-دکتر علیرضا نورا-زهرا اربابی-نادر میرشکار-رحمت الله طیبی
۱۷ رئیس شورای زنان فرهیخته زهرا اربابی زهرا اربابی-دکتر خاطره خندان بارانی-دکتر مریم کریمیان-دکتر مهربان-دکتر اکبری زاده
۱۸ کارشناس آموزش و تحصیلات تکمیلی حسینعلی نورا
۱۹ کارشناس امور پژوهش و فناوری اعظم السادات ظریف کلامی
۲۰ کارشناس اداری، مالی، برنامه ریزی و عمرانی زهرا شهرکی نادر
۲۱ کارشناس امور دانشجویی، فرهنگی، ورزشی و زنان فر هیخته حسین دشتی
۲۲ اپراتور ۱ رقیه عامری
۲۳ اپراتور ۲ کبری بزی
 

شماره تماس

دبیر هیات امنای استان دکتر امین رضا کمالیان تلفن: ۰۵۴۳۳۴۴۴۲۳۹

فاکس:۰۵۴۳۳۴۴۱۰۹۹

رئیس دبیر خانه هیات امنای استان دکتر سید محمد رضا حسینی طباطبایی تلفن:۰۵۴۳۳۴۲۲۲۲۸

فاکس:۰۵۴۳۳۴۲۹۷۱۳