استان مازندران

ساختار تشکیلاتی هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران

کد استان

۸۳
 

نام استان

مازندران

 
ردیف سمت نام ونام خانوادگی مسئول

مشخصات اعضاء کمیسیون

۱ دبیر هیات امنای استان دکتر کیومرث نیازآذری ندارد
۲ رئیس دبیرخانه هیات امنا استان دکتر محمد صالحی ندارد
۳ شورای دانشگاه دکتر کیومرث نیازآذری کلیه روسای واحدها و مراکز آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران
۴ کمیسیون دائمی هیات امنای استان دکتر کیومرث نیازآذری دکتر مرتضی سام دلیری،دکتر محمد صالحی ،دکتر قاسم علیزاده افروزی،دکتر میرخلاق میرنیا،آقای محمد رحیمیان امیری
۵ کمیسیون معاملات دکتر کیومرث نیازآذری دکتر یاسر رستمیان،دکتر محمود صمدی لرگانی،حسن کوثری،علی بریمانی ورندی
۶ حسابرس محمدحسن هاشمی علیرضا کریمی(مدیرمالی واحد آیت ا آملی)، محمدکاظمیان(مدیر مالی واحد نور)، علی خطی ( مسئول مالی واحد قائمشهر)، مرتضی عسگری (مدیر مالی واحد نکا)، محمدرضا محجوب (مدیرمالی واحد بابل) ،  مسعود رحیمی (مدیر مالی واحد نوشهر )، فرزاد سلطانی (رئیس حسابداری واحد چالوس)، مسعود اکبری (مدیر مالی واحد قائمشهر)، مجتبی متان (مدیر مالی واحد بهشهر)
۷ عامل خزانه دار علی بریمانی ورندی ندارد
۸ بازرس ندارد
۹ کمیته انتصابات دکتر کیومرث نیازآذری دکتر محمد صالحی (دبیر انتصابات)، دکتر عبداله ابراهیمی ،دکتر رمضان حسن زاده، دکتر محمد احمدی
۱۰ هیات اجرایی جذب هیات علمی دکتر کیومرث نیازآذری رئیس هیأت اجرایی جذب هیأت علمی دکتر کیومرث نیازآذری، دبیر هیأت اجرایی جذب هیأت علمی مهرداد محمدی
۱۱ کمیته نظارت بر مصوبات هیات امنا استان دکتر محمد صالحی رئیس کمیته نظارت بر مصوبات هیأت امناء استان دکتر محمد صالحی،دکتر علیرضا خلیلیان،دکتر عبداله ابراهیمی،دکتر نیکزاد،آقای محمدرضا اقبال
۱۲ رئیس شورای آموزش و تحصیلات تکمیلی دکتر عین ا مظلومی رئیس شورا دکتر عین اله مظلومی ،دبیر شورا دکتر عرفان معماریان و کلیه معاونین آموزشی و تحصیلات تکمیلی واحدها و مراکز آموزشی
۱۳ رئیس شورای پژوهش و فناوری دکتر داوود کیاکجوری

 

رئیس شورا دکتر داوود کیاکجوری، دبیر شورا دکتر مجتبی مرتضوی و کلیه معاونین پژوهش و فناوری واحدها و مراکز آموزشی استان مازندران
۱۴ رئیس شورای اداری و مالی دکتر محمود صمدی لرگانی رئیس شورا دکتر محمود صمدی لرگانی ،دبیر شورا محمدرضا اقبال و کلیه معاونین و مدیران مالی واحدها و مراکز آموزشی استان مازندران
۱۵ رئیس شورای برنامه ریزی و اقتصاد دانش بنیان دکتر خسرو فغانی رئیس شورا  دکتر خسرو فغانی، کلیه مدیران،مسئولین و کارشناسان برنامه ریزی و اقتصاد دانش بنیان واحدها و مراکز آموزشی استان مازندران
۱۶ رئیس شورای عمرانی دکتر یاسر رستمیان رئیس شورا دکتر یاسر رستمیان ،دبیر شورا محسن نگهبان و کلیه معاونین و مدیران عمرانی واحدها و مراکز آموزشی استان مازندران
۱۷ رئیس شورای دانشجویی، فرهنگی و ورزشی دکتر محمدباقر پاشا رئیس شورا دکتر محمدباقر پاشا،دبیر شورا دکتر رحمت درزی و کلیه معاونین دانشجویی و فرهنگی واحدها و مراکز آموزشی استان مازندران
۱۸ رئیس شورای زنان فرهیخته خانم دکتر سارا غلامی رئیس شورا خانم دکتر سارا غلامی، دبیر شورا خانم مهدیه نیکجوی حسینی و کلیه روسای شورای زنان فرهیخته واحدها
۱۹ کارشناس آموزش و تحصیلات تکمیلی علی علی پور دون ندارد
۲۰ کارشناس امور پژوهش و فناوری مهدی ملکی ندارد
۲۱ کارشناس اداری، مالی، برنامه ریزی و عمرانی علیرضا میرشاهی ندارد
۲۲ کارشناس امور دانشجویی، فرهنگی، ورزشی و زنان فرهیخته علی محمد احمدی ندارد
۲۳ اپراتور۱ سیده مریم جمالی ندارد
۲۴ اپراتور۲ محمدباقر صفار ندارد
شماره تماس    
  دبیر هیات امنای استان دکتر کیومرث نیازآذری تلفن:    ۳۳۰۳۳۷۱۳-۰۱۱
فاکس ۳۳۰۳۳۷۱۵-۰۱۱
  رئیس دبیرخانه هیات امنا استان دکتر محمد صالحی تلفن: ۳۳۰۳۲۸۲۱-۰۱۱

فاکس:۳۳۰۳۳۷۵۶-۰۱۱