استان اصفهان

ساختار تشکیلاتی هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان اصفهان

 

کد استان

۲۱
نام استان

اصفهان

 

ردیف

سمت نام و نام خانوادگی مسئول

لیست اعضاء گروه

۱ هیات امناء استان دکتر سیدمحمد امیری دکترسیدمحمد امیری ، آیت اله سیدیوسف طباطبایی نژاد، دکتر رسول زرگرپور استاندار اصفهان دکترهوشنگ طالبی رئیس دانشگاه اصفهان دکترغلامرضا اصغری رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان،حجت الاسلام سیدمجتبی میردامادی مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری،دکتر مهران مجلسی سرپرست واحد نجف آباد ، مهندس جلیل عمادی سرپرست واحد اردستان
۲ رئیس دبیرخانه هیات امناء استان دکتر علیرضا جلالی زند  
۳ شورای دانشگاه استان دکتر سید محمد امیری روسای واحدها و مراکز آموزشی استان، روسای شوراهای تخصصی، دبیر شورای سیاستگذاری سما استان اصفهان
۴ کمیسیون دائمی هیات امناء استان دکتر سید محمد امیری دکتر سید محمد امیری ،دکتر امیررضا نقش دکترهوشنگ طالبی، دکتر غلامرضا اصغری ،حجت الاسلام سیدمجتبی میردامادی ،دکتر مهران مجلسی، دکتر مهدی اخباری ، مهندس جلیل عمادی، دکتر اسماعیلی نماینده استاندار
۵ کمیسیون معاملات دکتر سیدمحمد امیری دکتر سیدمحمد امیری ،دکترسید حمیدرضا میرطاوسی، مهندس تقی مهندس ، دکترمسعود حیدری،رسول خانی
۶ حسابرس شهلا غریبوند  
۷ عامل خزانه دار رسول خانی  
۸ بازرس دکتر غلامرضا شریفی  
۹ کمیته انتصابات دکتر سیدمحمد امیری دکتر سیدمحمد امیری ،دکترعلیرضا جلالی زند ،دکتر احمد فخار، دکتر مجیدعظیمی،دکتر یوسف گرجی
۱۰ هیات اجرایی جذب هیات علمی استان دکتر سیدمحمد امیری حجت الاسلام سید دکتر سیدمحمد امیری ،

مجتبی میردامادی ،دکتر فیض اله بوشاسب ،دکترحمیدرضا نیکیار،دکترمجتبی جعفری ،دکتر حسین هرسیج

۱۱ کمیته نظارت برمصوبات هیات امناء استان دکتر محمد ربانی دکتر محمد ربانی، دکترحسین فقیهیان،

دکترغلامرضا قلمکاری، دکتر لیلا رئیسی

حجت الاسلام سیدمجتبی میردامادی

۱۲ رئیس شورای آموزش و تحصیلات تکمیلی دکتر مسعود فولادی معاونین آموزشی و تحصیلات تکمیلی واحدهای دانشگاهی استان اصفهان
۱۳ رئیس شورای پژوهش و فناوری دکتر پیام نجفی معاونین پژوهش و فناوری واحدهای دانشگاهی استان اصفهان
۱۴ رئیس شورای اداری و مالی دکترسیدحمیدرضامیرطاوسی اصفهان معاونین اداری و مالی واحدهای دانشگاهی استان
۱۵ رئیس شورای عمرانی مهندس تقی مهندس معاونین عمرانی واحدهای دانشگاهی استان اصفهان
۱۶ رئیس شورای دانشجویی، فرهنگی دکتر حسین سلیمانی معاونین دانشجویی فرهنگی واحدهای دانشگاهی استان اصفهان
۱۷ رئیس شورای زنان فرهیخته دکتر سهیلا پرستگاری دکترعلیرضا جلالی زند، امیر اشرافی، دکتررئیسی دکتراثنی عشران ،دکتررجالی ،دکترخطیب نیا ،دکترامین جعفری،دکتربابایی ، دکترشعله امیری
۱۸ رئیس شورای برنامه ریزی و اقتصاد دانش بنیان دکتر محمدعلی نادی معاونین برنامه ریزی و اموراقتصادی دانش بنیان

و مسئولان مربوطه در واحدهای دانشگاهی استان اصفهان

۱۹ رئیس شورای ورزشی سعیدرضا سبزواری محمدحسین شیرازی، حجت اله پاکاری، مهدی صباغ لنگردوی، عبدالحسین ایازی، سیدامین موسوی، محمد حاجی فروش
۲۰ کارشناس مسئول آموزش و تحصیلات تکمیلی مجید ملایی نژاد  
۲۱ کارشناس مسئول پژوهش و فناوری مهدی مظاهری  
۲۲ کارشناس مسئول امورمالی فاطمه عقیلی  
۲۳ کارشناس مسئول اموراداری برنامه ریزی و عمرانی حسن عنایتی  
۲۴ کارشناس مسئول امور دانشجویی و فرهنگی و ورزشی و زنان فرهیخته مریم صالح پور  
۲۵ کارشناس اموردانشجویی و ورزشی محسن حاج رسولیها  
۲۶ کارشناس پژوهش و فناوری زهره نفری  
۲۷ مسئول دفتر رئیس دبیرخانه هبات امناء اکبر کاظمی  
۲۸ کارشناس اموراداری و برنامه ریزی و عمرانی ماریا یزدانی  
۲۹ متصدی اموردفتری و بایگانی