استان هرمزگان

ساختار تشکیلاتی هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان هرمزگان

کد استان: ۱۱۴
نام استان: هرمزگان
ردیف سمت نام و نام خانوادگی(مسئول) مشخصات اعضاء شورا / کمیسیون
۱ دبیر هیات امنا استان دکتر مهدی باقری  
۲ رئیس دبیرخانه هیات امنا استان دکتر محسن دهقانی  
۳ شورای دانشگاه استان دکتر مهدی باقری  
۴ کمیسیون دائمی هیات امنا استان دکتر مهدی باقری دکتر شهریار مشیری- حجت الاسلام والمسلمین سید مصطفی ذوالقدر- دکتر داوود صمصام پور- دکتر محسن دهقانی- حمید رستمی جاز- دکتر علیرضا سالارزاده
۵ کمیسیون معاملات دکتر مهدی باقری حسن داوری-اسلام رییسی-حمید رستمی جاز
۶ حسابرس علی همایون  
۷ عامل خزانه دار
۸ بازرس
۹ کمیته انتصابات دکتر مهدی باقری دکتر محسن دهقانی-دکتر مهناز برخورداری-دکتر محمد صدیق مرتضوی-دکتر علیرضا سالارزاده
۱۰ هیات اجرایی جذب هیات علمی استان دکتر مهدی باقری دکتر محسن دهقانی-حجت الاسلام والمسلمین متین-یعقوب اعزازی-دکتر علیرضا سالارزاده
۱۱ کمیته نظارت برمصوبات هیات امنا استان دکتر مهدی باقری دکتر علی اکبر شیخی فینی-دکتر کامیار وثوق-دکتر هادی پورجاوید-مهندس بابک تراکمه-دکتر علیرضا سایبانی-علی شهدادی خواجه عسکری
۱۲ رئیس شورای آموزش و تحصیلات تکمیلی دکتر مازیار یحیوی شهرام افراز-محمدحسن نسیمی-مجیدهوشمند-مجیب صالحی بالاشهری-محمد جمالدینی-محمد علی کیانی فر-عبدالعزیز یوسفی-مازیار اسمنی-احسان خدادادی-ایمان طلب
۱۳ رئیس شورای پژوهش و فناوری منصور آزاد تورج اسدی- آریدا جباری-حبیب خدادادی-سلاله سلیمی-سمیه رحیمی- دکتر مهناز برخورداری- دکتر محمد صدیق مرتضوی
۱۴ رئیس شورای اداری و مالی حمید رستمی جاز محمدرضا حیدری سیرمندی-مهدی پرورش-محمد سرچمی-علی مبارکی-زهرا نظری-مجتبی منوچهری
۱۵ رئیس شورای برنامه ریزی و اقتصاد دانش بنیان دکتر تورج اسدی قهرمان جوادی زاده- منصور آزاد- دکتر عبداله دن- دکتر حسن داوری- خلیل سزیده- دکتر محمود نصوری- دکتر محمدحسین رنجبر-محمد حیدری نارمندی-رامین تفضلی
۱۶ رئیس شورای عمرانی دکتر حسن داوری فریدون ادهمی- عبدالنبی توانگری-ابراهیم آدینه پور-محمدسبزعلی جاسکی
۱۷ رئیس شورای دانشجویی، فرهنگی و ورزشی دکتر داوود افخمی تبا سهیل سهیلی-مازیار اسمنی-محمدحسن نسیمی-مجید هوشمند-گلناز ارباب-معصومه نخعی-مهری تبریزی-حجت الاسلام حسن زارعی-حجت الاسلام متین-حجت الاسلام شادکام- حجت الاسلام حیدرزاده- حسن داوری آرش بیژن پور
۱۸ رئیس شورای زنان فرهیخته طی نامه شماره۱۶۱۸/۱/۱۵ مورخ ۹۴/۴/۹ سه نفر به رییس شورای  راهبردی زنان فرهیخته معرفی شده است  
۱۹ کارشناس آموزش و تحصیلات تکمیلی رودابه رحیمی  
۲۰ کارشناس امور پژوهش و فناوری فاخته ناظری  
۲۱ کارشناس اداری،مالی، برنامه ریزی و عمرانی صفیه ایران پور  
۲۲ کارشناس امور دانشجویی، فرهنگی، ورزشی و زنان فرهیخته مریم حسینی  
۲۳ اپراتور۱ فرهاد عامری  
۲۴ اپراتور۲ حمید نازمند