استان همدان

ساختار تشکیلاتی هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان همدان

 

کد استان ۹۲
نام استان

همدان

ردیف سمت نام و نام خانوادگی
۱ دبیر هیات امنای استان دکتر سعید جامه­بزرگی ———
۲ رئیس دبیرخانه هیات امنا استان دکتر امیررضا گودرزی ———
۳ حسابرس کمال زارعی مروج
۴ عامل خزانه دار سیدمهدی حسینی
۵ بازرس مهدی انصاری ) پیشنهاد شده است)
مشخصات کمیسیون، کمیته و شوراهای استانی
ردیف نام کمیسیون، کمیته و شوراها نام و نام خانوادگی رئیس/ مسئول مشخصات اعضاء
۱ شورای دانشگاه استان دکتر سعید جامه­بزرگی روسای واحدها و مراکز آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی استان همدان ، روسای شوراهای تخصصی استان و نماینده سمای استان
۲ کمیسیون دائمی هیات امنای استان دکتر سعید جامه­بزرگی دکتر سید علی اصغر تروهید، دکتر داریوش جاوید، دکتر امیر رضا گودرزی، دکتر اصغر تیموریان، دکتر مجید شمس، جواد گیاه­شناس­بن بازاری، مرتضی پورنجفی
۳ کمیسیون معاملات استان دکتر سعید جامه­بزرگی مظاهر روزبهانی ، سیدمهدی حسینی، مرتضی پورنجفی
۴ کمیته انتصابات استان دکتر سعید جامه­بزرگی دکتر سیدعلی­اصغر تروهید، دکتر امیررضا گودرزی، دکتر سیدعلی­اکبر فامیل­روحانی، دکتر علی­محمد برنا
۵ هیات اجرایی جذب هیات علمی دکتر سعید جامه­بزرگی دکتر علی طاهری، دکتر سیدعلی­اکبر فامیل­روحانی، دکتر محمد زارعی، مهناز سلیمی
۶ کمیته نظارت بر مصوبات هیات امنا استان دکتر علی­محمد رنجبر حجت الاسلام ورکشی، حجت الاسلام دکتر علی محمد برنا – محمد ابراهیم الهی تبار – دکتر سیدعلی­اکبر فامیل­روحانی، دکتر علی طاهری، کمال زارعی مروج
۷ رئیس شورای آموزش و تحصیلات تکمیلی دکتر اصغر تیموریان­مطلق دکتر ستار ابراهیمی یونسی، مهدی انصاری، مهندس سجاد دهقانپور، مهندس حسن روستایی
۸ رئیس شورای پژوهش و فناوری دکتر حسین سلیمانی دکتر علیرضا اسفندیاری مقدم، سیدجواد حسینی، مهدی عسگری­کیا ، مهدی شعبانیان
۹ رئیس شورای اداری و مالی دکتر داریوش جاوید علیرضا پیر حیاتی، حسین افشاری، محمد سلیمانیان، محمدقربان مهری
۱۰ رئیس شورای برنامه ریزی و اقتصاد دانش بنیان کامبیز حمیدی دکتر امیررضا گودرزی، دکتر فریدون سلیمی، سیدحمید حسینی، مرتضی اکبری
۱۱ رئیس شورای عمرانی مهندس مظاهر روزبهانی مهندس علی حقایق، دکتر مجتبی بابایی، دکتر محمدقربان مهری
۱۲ رئیس شورای دانشجویی، فرهنگی و ورزشی دکتر مجتبی بابایی دکتر علی طاهری، حجت­الاسلام والمسلمین حجت بت­شکن،  سیدحمید مهدیون
۱۳ رئیس شورای زنان فرهیخته دکتر مینو محمودی دکتر مینو محمودی، مهناز سلیمی، دکتر ویدا نداف، سیمین حجت الاسلامی، دکتر عاطفه زارعی، اعظم بهرامی همدانی، دکتر سعید جامه­بزرگی، دکتر داریوش جاوید، دکتر حسین سلیمانی، دکتر مجتبی بابایی، دکتر طاهره دوروزی
۱۴ کارشناس استان سلمان الماسی ———
۱۵ کارشناس امورآموزشی و تحصیلات تکمیلی ——— ———
۱۶ کارشناس امور پژوهش و فناوری ——— ———
۱۷ کارشناس اداری، مالی، برنامه­ریزی و عمرانی ——— ———
۱۸ کارشناس امور دانشجویی، فرهنگی، ورزشی و زنان فرهیخته ——— ———
 شماره­های فاکس / تماس دبیر هیات امنای استان دکتر سعید جامه­بزرگی تلفن:  ۰۸۱۳۴۴۹۴۰۲۵ – ۰۹۱۸۱۱۱۴۰۴۵

فاکس: ۰۸۱۳۴۴۹۴۰۲۶

۱ رئیس دبیرخانه هیات امنای استان دکتر امیررضا گودرزی تلفن:  ۰۸۱۳۴۴۹۴۱۷۸–۰۹۱۶۳۶۲۰۷۳۳

فاکس: ۰۸۱۳۴۴۹۴۱۷۸

۲ کارشناس استان سلمان الماسی ۰۹۳۵۸۷۳۰۴۴۴
۳