استان خراسان شمالی

ساختار تشکیلاتی هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان خراسان شمالی

 

 

کد استان: 

۴۱  

 

نام استان: 

خراسان شمالی

ردیف

سمت نام و نام خانوادگی (مسئول)

مشخصات اعضای شورا / کمیسیون

۱ دبیر هیات امنای استان دکتر علی فیروزنیا حجت­الاسلام ابولقاسم یعقوبی، مهندس علی اکبر پرویزی، دکتر محسن حداد، دکتر ابراهیم گلمکانی، حجت الاسلام حسین یوسفی فر، حجت الاسلام رضا نوری، مهندس محسن نریمان، موسی­الرضا ثروتی، دکتر علی محقر، حجت الاسلام محمد علی رحمانی، دکتر حسین بهمنیار، دکتر عبدالله شفیع آبادی، دکتر محمد قادری مقدم، دکتر حمید دارابی.
۲ رئیس دبیرخانه هیات امنای استان دکتر ابوالحسن مبیّن
۳ شورای دانشگاه استان دکتر علی فیروزنیا دکتر محمد قادری مقدم، دکتر حمید دارابی، قادر اسفیدانی، دکتر محمد ضمیریان، حمید رضا آخرتی، دکتر محمد معتمدی، دکتر ملیحه اختری، حجت­الاسلام محمود حق بجانب، مهدی عربی.
۴ کمیسیون دائمی هیات امنا استان دکتر علی فیروزنیا حجت الاسلام رضا نوری، دکتر محمد ضمیریان، دکتر محمود قربانی، دکتر محمود جاجرمی، دکتر مصیب سامانیان، دکتر محمد معتمدی، دکتر محمد تقی نجار زاده، خانم معصومه یاسایی.
۵ کمیسیون معاملات دکتر علی فیروزنیا قادر اسفیدانی، مهدی عربی، قربان محمد دانش پژوه.
۶ حسابرس آرتوش آراد
۷ خزانه دار قادر اسفیدانی
۸ بازرس —–
۹ کمیته انتصابات دکتر علی فیروزنیا دکتر ابوالحسن مبیّن، مهندس جواد عبدی، اکبر علی بابایی، دکتر محمود جاجرمی.
۱۰ هیات اجرایی جذب هیات علمی استان دکتر علی فیروزنیا دکتر محمود بخشی، دکتر محمود جاجرمی، حجت الاسلام حسین یوسفی فر، دکتر محمد قادری مقدم.
۱۱ کمیته نظارت بر حسن اجرای مصوبات هیات امنا استان دکتر جواد عبدی مهندس سعید نداف، حسین محمد زاده، اکبر علی بابایی، دکتر محمدریحانی، دکتر احمدمحقر، دکتر عباس نیک­روش
۱۲ رئیس شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دکتر محمد قادری مقدم دکتر محمدرضا حسین زاده، سید مرتضی عظیم زاده، دکتر حمید دارابی.
۱۳ رئیس شورای پژوهش و فناوری دکتر محمد ضمیریان دکتر محمد معتمدی، حمید اسدالهی یزدی.
۱۴ رئیس شورای اداری مالی حمید رضا آخرتی جواد محمد زاده، محسن رضایی پور.
۱۵ رئیس شورای برنامه ریزی و اقتصاد دانش بنیان مهرزاد کاری مهرزاد کاری، حمیدرضا شاه­قاسمی، حمید اسدالهی­یزدی، دکتر محسن رضایی پور، حمیدرضا آخرتی، جواد محمد زاده، دکتر محمد ضمیریان.
۱۶ رئیس شورای عمرانی مهندس مهدی عربی حسین قدیمی، محمود علیزاده.
۱۷ رئیس شورای دانشجویی، فرهنگی و ورزشی دکتر ملیحه اختری رجب فخرائیان، ابوالفضل فرزی.
۱۸ رئیس شورای زنان فرهیخته دکتر ملیحه صمدی کاظمی دکتر ملیحه اختری، دکتر فرزانه کرباسیان، دکتر الهام تفضلی، زهرا ایجادی، دکتر محبوبه سلیمان پورعمران، راحله عبدالله زاده، نیره غلامیان، مریم تاتاری، الهام غلامی، نسیبه شفا خیبری.
۱۹ کارشناس امور دانشجویی،فرهنگی،ورزشی و زنان فرهیخته مهدی علی یاری
۲۰ کارشناس اداری و مالی، برنامه ریزی و عمرانی ابوالفضل ملکشی
۲۱ کارشناس­امورآموزشی­وتحصیلات­تکمیلی و پژوهش­وفناوری فاطمه جلایی
۲۲ اپراتور یزدان یزدان زاده

اطلاعات دبیرخانه هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان خراسان شمالی

ردیف نام و نام خانوادگی پست سازمانی تلفن فاکس
۱ دکتر علی فیروزنیا دبیر هیات امنا و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان ۳۲۲۹۶۹۷۹ ۳۲۲۹۶۹۷۹
۲ دکتر ابوالحسن مبین رئیس دبیرخانه هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان ۳۲۲۹۷۳۸۵ ۳۲۲۹۷۳۸۶
۳ احمد طاهری رئیس دفتر دبیر هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان ۳۲۲۹۶۹۷۹ ۳۲۲۹۶۹۷۹
۴ دکتر ملیحه اختری رئیس شورای دانشجویی فرهنگی ورزشی استان ۳۲۲۹۶۹۵۳ ۳۲۲۹۶۹۵۳
۵ دکتر محمد قادری مقدم رئیس شورای آموزش و تحصیلات تکمیلی استان ۳۶۲۴۴۰۴۰ ۳۶۲۴۳۹۰۵
۶ مهندس مهدی عربی رئیس شورای عمرانی استان داخلی۱۱۳۳-۳۲۲۹۶۹۸۳ ۳۲۲۹۶۹۷۷
۷ دکتر محمد ضمیریان رئیس شورای پژوهش و فناوری استان ۳۲۲۹۶۹۴۷ ۳۲۲۹۶۹۴۷
۸ قادر اسفیدانی خزانه دار استان داخلی۱۰۵۲-۳۲۲۹۶۹۸۳ ۳۲۲۹۷۳۸۶
۹ دکتر علی فیروزنیا دبیر هیات اجرایی جذب استان ۳۲۲۹۶۹۷۹ ۳۲۲۹۶۹۷۹
۱۰ آرتوش آراد حسابرس استان داخلی۱۰۵۲-۳۲۲۹۶۹۸۳ ۳۲۲۹۷۳۸۶

آدرس ایمیل دبیرخانه هیات امنا دانشگاه آزاد اسلامی استان خراسان شمالی:     shkhn@bojnourdiau.ac.ir

پیش شماره تلفن های استان خراسان شمالی ۰۵۳ می باشد.