استان گلستان

ساختار تشکیلاتی هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان گلستان

کد استان ۷۳
نام استان گلستان
ردیف سمت نام ونام خانوادگی مسوول مشخصات اعضای شورا/ کمیسیون
۱ دبیر هیات امنای استان دکتر آرین ساطعی
۲ رییس دبیرخانه هیات امنای استان دکتر غلامرضا گلچین راد
۳ شورای دانشگاه استان دکتر آرین ساطعی رییس دبیرخانه هیات امنا ، روسای واحدها ،روسای شورای تخصصی استان
۴ کمیسیون دائمی هیات امنا استان دکتر آرین ساطعی دکتر غلامرضا گلچین راد،دکترسورنا نسیمی،دکترمحمد جعفر گلعی پور،دکتر پرویز سعیدیدکتر اسماعیل علی بیکی،دکتر شعبان شتایی جویباری،محمد اسماعیل دائمی
۵ کمیسیون معاملات دکتر آرین ساطعی دکتر غلامرضا گلچین راد ،دکتر علیرضا لادن مقدم ،دکتر مهران فدوی ،ابراهیم رستمی
۶ حسابرس محمدرضا شهرکی
۷ عامل خزانه دار
۸ بازرس
۹ کمیته انتصابات دکتر آرین ساطعی دکترغلامرضاگلچین راد،محمد اسمعیل دائمی،امیرمصباح،دکتر محمد باقر معتمدی نژاد
۱۰ هیات اجرایی جذب هیات علمی استان دکتر آرین ساطعی دکتر محمود قنبری ، حجه الاسلام والمسلمین حسنعلی مازندرانی ، دکتر محمدتقی حیدری ، دکتر صادقعلی تازیکه ، دکتر ابوالقاسم خزاییان ، دکتر محمدمهدی نادری
۱۱ کمیته نظارت بر مصوبات هیات امنای استان دکتر علیرضا لادن مقدم،دکتر عبدالقیوم ابراهیمی،حجه الاسلام والمسلمین حسنعلی مازندرانی ،امیر مصباح ، دکتر علیرضا احمدی ، دکتر علی اصغر بیانی
۱۲ رییس شورای آموزش و تحصیلات تکمیلی دکتر رامین ظفرمهرابیان دکتر علیرضا اسماعیلی ، دکتر معصومه مقیمی ، دکتر حسین دیده خانی ،محمود میرزایی ، دکتر مجید محمدنژاد
۱۳ رییس شورای پژوهش و فناوری دکتر مازیار احمدی گلسفیدی دکتر مسعود رادمهر،دکتر رضا رضایی شیرازی،دکتر محمدمهدی نادری،علی مصطفی لو،محسن تجری
۱۴ رییس شورای اداری و مالی دکتر سورنا نسیمی دکتر علیرضا معطوفی ،حسین قلیان،دکتر محمدمهدی نعیمی،ابراهیم حسینی،جواد بابایی
۱۵ رییس شورای برنامه ریزی و اقتصاد دانش بنیان دکتر آرین ساطعی
۱۶ رییس شورای عمرانی دکتر مهران فدوی مهندس خسرونژاد ،مهندس کریمیان ،دکتر نصیری ،مهندس غفاری ،مهندس لگزایی
۱۷ رییس شورای دانشجویی، فرهنگی و ورزشی دکتر محمدتقی حیدری دکتر خسرو مزرعی ، دکتر مجید محمدنژاد ،هادی کوهساری ، دکتر معصومه مقیمی ،محمود میرزایی
۱۸ رییس شورای زنان فرهیخته  سرکارخانم دکتر نسرین السادات اعظمی
۱۹ کارشناسی آموزش و تحصیلات تکمیلی هادی شایگان
۲۰ کارشناس امور پژوهش و فناوری ابراهیم رستمی
۲۱ کارشناس اداری، مالی، برنامه ریزی و عمرانی احمد قبادی
۲۲ کارشناس امور دانشجویی، فرهنگی، ورزشی و زنان فرهیخته شبیر دائمی
۲۳ اپراتور ۱ غلامرضا اکبری نامقی
۲۴ اپراتور ۲ محمدعلی درویش خضری
تلفن های تماس
نام و نام خانوادگی پست سازمانی تلفن فاکس
۱ دکتر آرین ساطعی دبیر هیات امنا و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان ۰۱۷۳۲۱۵۰۰۱۵ ۰۱۷۳۲۱۵۱۹۱۳
۲ دکتر غلامرضا گلچین راد رئیس دبیرخانه هیات امنای  دانشگاه آزاد اسلامی استان ۳۲۱۵۸۰۰۷ ۳۲۱۵۸۰۰۱
آدرس ایمیل دبیرخانه هیات امنا دانشگاه آزاد اسلامی استان گلستان omana.golestan@gmail.com   می باشد.