استان قم

ساختار تشکیلاتی هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان قم

 

کد استان

۶۱    
  نام استان قم

 

 

ردیف

سمت نام و نام خانوادگی مسئول

مشخصات

 
۱ دبیرهیأت امنای استان دکترمحمدسالارکسرائی    
۲ رئیس دبیرخانه هیأت امنای استان حیدرعلی جهانبخشی    
۳ شورای دانشگاه دکترمحمدسالارکسرائی حیدرعلی جهانبخشی – سیف اله فضل الهی – حجت الاسلام و المسلمین علیرضا عسگری –دکتر مجید محسن زاده گنجی- دکترمحبوبه سادات شریف – دکتر محمدجواد قاسم زاده – محمدحسین شریفی.  
۴ کمیسیون دائمی هیات امنای استان دکترمحمدسالارکسرائی حیدرعلی جهانبخشی – حجت الاسلام و المسلمین حسین رحیمیان – حجت الاسلام و المسلمین دکتر مجتبی الهیان – حجت الاسلام و المسلمین حسن نمازی – حجت الاسلام و المسلمین دکتر علی صفریان– دکتر سیدمحمد میرمحمدی – دکتر سیدحسین اخوان علوی – دکترمحمدتقی طباطبایی حکیم.  
۵ کمیسیون معاملات دکترمحمدسالارکسرائی دکترسیف اله فضل الهی(دبیر)- محمدحسین شریفی- دکتر علی اصغرآقائی- سیدمرتضی موسوی – محسن میر .  
۶ حسابرس دکتر سیدعباس برهانی    
۷ عامل خزانه دار در حال پیگیری    
۸ بازرس در حال پیگیری    
۹ کمیته انتصابات دکترمحمدسالارکسرائی حیدرعلی جهانبخشی(دبیر کمیته) – حجت الاسلام و المسلمین دکترعلی صفریان – دکتر علی شیرخانی – دکتر کامبیز روشنائی  
۱۰ هیات اجرایی جذب هیات علمی دکترمحمدسالارکسرائی حجت الاسلام و المسلمین علیرضا عسگری(دبیرشورا)- حجت الاسلام و المسلمین حسین رحیمیان- دکتر علیرضا کوهپائی- جعفر محمودی- سید حسن عابدیان.  
۱۱ کمیته نظارت بر مصوبات هیات امنا استان حجت الاسلام و المسلمین

دکتر علی صفریان

حیدرعلی جهانبخشی – حجت الاسلام و المسلمین محمدحسین رحیمیان – حجت الاسلام و المسلمین دکتر مجتبی الهیان – حجت الاسلام و المسلمین حسن نمازی – حجت الاسلام و المسلمین علیرضا عسگری– دکتر غلامرضا باهر.  
۱۲ رئیس شورای تخصصی آموزش

و تحصیلات تکمیلی استان

حجت الاسلام و المسلمین     علیرضا عسگری خانم وجیهه خوش نژاد(دبیرشورا) – دکتر محمدجواد قاسم زاده-دکتر حمید اسحاقی- دکترحسن­تشکری- جوادسعادتمندان– دکتر فرزاد بهروزی.  
۱-۱۲ رییس کمیسیون مواردخاص

آموزشی استان

دکترمحمدسالارکسرائی حجت الاسلام و المسلمین علیرضا عسگری(دبیرشورا)- حیدرعلی جهانبخشی- سیف اله فضل الهی – رضا محمدعلی پورراد.  
۲-۱۲ کمیته جایابی دانشجویان دکتر فرزاد بهروزی دکتر جواد سعادتمندان – سرکارخانم وجیهه خوش نژاد – روسای دانشکده مربوطه .  
۳-۱۲ کمیته آمایش گسترش رشته ها و تعیین ظرفیت پذیرش دانشجو در رشته محل ها   حجت الاسلام والمسلمین علیرضا عسگری – دکتر فرزاد بهروزی – دکتر ابوالفضل دادخواه تهرانی–دکترحسن تشکری– شریف ملکوتی.  
۱۳ رئیس شورای تخصصی

پژوهش و فناوری استان

دکتر محبوبه سادات شریف دکترسیدعبدالمجید طباطبایی لطفی(دبیرشورا ) –دکترفرزاد بهروزی– دکتر داود کیانی – دکتر محمدجواد قاسم زاده – دکتر حسین مقدم –  دکتر محمدتقی بهاری فرد .  
۱-۱۳ شورای انتشارات استان دکترمحمدسالارکسرائی دکتر محبوبه سادات شریف- دکتر محمد جنتی فر(دانشکده علوم انسانی) – دکتر مجید محسن زاده گنجی(دانشکده علوم پایه) ۵- دکتر محمدجوادقاسم زاده (دانشکده علوم پزشکی) – خانم دکتر زهرا حاجی آقاجانی (دانشکده علوم پایه)، دکتر علی شیرخانی ( دانشکده علوم انسانی) ، .  
۲-۱۳ کمیته تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی   دکتر محبوبه سادات شریف – دکترسیدعبدالمجید طباطبایی لطفی – دکتر محسن زرگر – خانم دکتر زهرا حاجی آقاجانی- محمدرضا خانی( رییس اداره امور آزمایشگاهها )  
۱۴ رئیس شورای تخصصی                     اداری و مالی استان دکترسیف اله فضل الهی سعیدیزدیان (دبیرشورا) – دکتر رضا غلامی جمکرانی – محسن میر – سعید کلهر – علیرضا کهن- محمدحسین خاکی.  
۱-۱۴ کمیته موارد خاص اداری و مالی

( اصلاح سنوات ، مجوز حق تخصص مالی)

  دکتر سیف اله فضل الهی – سعید یزدیان – محسن میر – سعیدکلهر – علیرضا کهن.  
۲-۱۴ کمیته خدمات رفاهی و شغلی کارکنان

(بیمه مازاد درمان)

سعید یزدیان علیرضا کهن – یعقوب قره داغی – محمدصادق واصف .  
۳-۱۴ کمیته خدمات رفاهی و شغلی کارکنان

( تجدیدنظر تخلفات­اداری)

حیدرعلی جهانبخشی سعید یزدیان – دکتر علی اصغر آقایی –  جعفر اسدی .  
۱۵ رئیس شورای تخصصی برنامه ریزی

و اقتصاد دانش بنیان استان

دکترمحمدسالارکسرائی علیرضا کهن (دبیرشورا)- دکترسیف اله فضل الهی- دکتر رضا غلامی جمکرانی– مصطفی خواجه – سعید کلهر.  
۱-۱۵ کمیسیون اقتصاد و سرمایه گذاری

دانش بنیان استان

دکترمحمدسالارکسرائی مهندس بهروز ساعدی( مدیرکل اداره امور شعب بانک ملی استان) – مهندس بهشتی( معاون عمرانی استانداری) – مهندس ذاکری(مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان) – مهندس طباطبایی ( مدیرعامل منطقه ویژه سلفچگان استان)– مهندس رضوی( رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان) – مهندس مجید آوری فرد( مدیرکل دفتر امور اقتصادی و بین الملل استانداری) – فضل اله جاویدپور ( مدیر شعب بانک ملت استان).  
۲-۱۵ کمیته ارزیابی عملکرد برنامه ها و فعالیتها مصطفی خواجه دکتر علی اصغر آقایی – دکتر جواد سعادتمندان – دکتر فرزاد بهروزی – جعفر اسدی – محسن میر – سید عبدالرضا علوی.  
۳-۱۵ کمیته برنامه ریزی و بودجه ریزی علیرضا کهن دکترسیف اله فضل الهی – سعید کلهر – سیدعبدالرضا علوی.  
۱۶ رئیس شورای تخصصی عمرانی استان محمدحسین شریفی محمدحسین علیپور (دبیرشورا)– دکترسیف اله فضل الهی- مهدی آزادگان – خانم رکسانا عبداللهی- خانم زهرا سادات حسینی.  
۱-۱۶ کمیته تعیین حق فنی نیروهای عمرانی استان  

 

   
۱۷ رئیس شورای تخصصی دانشجویی، فرهنگی و ورزشی استان دکتر مجید محسن زاده گنجی حجت الاسلام و المسلمین محمدصادق زمانی(دبیرشورا)- حجت الاسلام و المسلمین حسین رحیمیان – حجت الاسلام و المسلمین دکتر علی اصغرتجری – حجت الاسلام و المسلمین علیرضا عسگری-  جعفر اسدی – علیرضا کهن – رضا هاشمی ماد.  
۱-۱۷ شورای قرآن و عترت(ع) استان   دکتر مجید محسن زاده گنجی – حجت الاسلام و المسلمین سیدرسول زهرا پور – حجت الاسلام و المسلمین دکتر علی اصغرتجری – حجت الاسلام و المسلمین محمدصادق زمانی- محمدصادق احمدی-  خانم فاطمه ریاضی فر.  
۲-۱۷ کمیته فرهنگی و فوق برنامه استان   حجت الاسلام و المسلمین سیدرسول زهرا پور– حجت الاسلام و المسلمین سیدمهدی میرداداشی- حجت الاسلام و المسلمین محمدصادق زمانی– علیرضا کهن.  
۳-۱۷ کمیته انضباطی تجدیدنظر دانشجویی استان حیدرعلی جهانبخشی حجت الاسلام و المسلمین حسین رحیمیان – دکتر مجید محسن زاده گنجی – دکتر علی اصغر آقایی – جعفر اسدی.  
۴-۱۷ کمیته نقل و انتقالات دانشجویی استان   دکتر مجید محسن زاده گنجی– حجت الاسلام و المسلمین علیرضا عسگری- دکتر ابوالفضل دادخواه تهرانی -خانم معصومه حاتمیان .  
۵-۱۷ کمیته ورزشی استان رضا هاشمی ماد دکتر محسن اکبرپور – دکتر قدرت ا… باقری – جعفر اسدی – علیرضا کهن.  
شماره تماس:  
ردیف نام و نام خانوادگی مسئول سمت تلفن فاکس  
۱ دکتر محمدسالار کسرائی دبیرهیأت امناو رییس  استان ۳۲۸۰۰۲۸۵-۰۲۵ ۳۲۸۰۰۲۸۲-۰۲۵
۲ حیدرعلی جهانبخشی رییس دبیرخانه هیأت امنای استان ۳۲۸۱۳۸۳۳-۰۲۵ ۳۲۸۱۳۸۳۲-۰۲۵
۳ حجت الاسلام و المسلمین

علیرضا عسگری

رئیس شورای تخصصی آموزش و تحصیلات تکمیلی استان ۳۲۸۰۷۲۷۲-۰۲۵ ۳۲۸۰۴۰۴۰-۰۲۵        داخلی ۱۱۷
۴ دکتر محبوبه سادات شریف رئیس شورای تخصصی پژوهش و فناوری استان ۳۲۸۰۷۳۷۳-۰۲۵ ۳۲۸۰۰۲۸۴ -۰۲۵
۵ دکترسیف اله فضل الهی رئیس شورای تخصصی اداری و مالی استان ۳۲۸۰۷۱۷۱-۰۲۵ ۳۲۸۰۰۲۸۳-۰۲۵
۶ دکترمحمدسالارکسرائی رئیس شورای تخصصی برنامه ریزی و اقتصاد دانش بنیان استان ۳۲۸۰۰۲۸۵-۰۲۵ ۳۲۸۰۰۲۸۲-۰۲۵
۷ دکتر مجید محسن زاده گنجی رئیس شورای تخصصی دانشجویی، فرهنگی و ورزشی استان ۳۲۸۰۴۰۴۰-۰۲۵        داخلی ۱۰۹ ۳۲۸۰۴۰۴۰-۰۲۵        داخلی ۱۰۹
۸ محمدحسین شریفی رئیس شورای تخصصی عمرانی استان ۳۲۸۰۷۴۷۴- ۰۲۵ ۳۲۸۰۷۴۷۴-۰۲۵

 

آدرس ایمیل دبیرخانه هیأت امنای استان قم:  drhoqom.iau@gmail.com       qom.iau@gmail.com