استان گیلان

ساختار تشکیلاتی هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان

کداستان

۷۶

نام استان

گیلان

ردیف

سمت

نام و نام خانوادگی مسئول

مشخصات اعضاء کمیسیون

۱ دبیر هیأت امنای استان دکتر علیرضا امیر تیموری
۲ رئیس دبیرخانه هیأت امنای استانی دکتر شهاب شریعتی
۳ شورای دانشگاه استان دکتر علیرضاامیر تیموری قربان اصغرنیا، دکتر علیرضا اقدامی معافی، دکتر رضا رجبی نژاد، دکتر پرویز رضایی، دکتر موسی رضوانی چمن زمین، دکتر سید حسن سید ترابی، اصغر شریف فر، دکتر کیوان صائب، سید طه صفوی، دکتر اسماعیل کاظم پور، دکتر سهراب کرد رستمی، مجتبی ملکی چوبری، دکتر محمد صادق یحیی پور، علیرضا یعقوب نیا، دکتر حسن کفایتی، حمید نیکویه، رحمت علی صابری
۴ کمیسیون دائمی هیأت امنای استان دکتر علیرضا امیر تیموری دکتر فریدون رهنمای رودپشتی، دکتر احمد قلی زاده، دکتر انوش برزگر، دکتر فیروز فاضلی، دکتر محمد علی نجفی، دکتر سهراب کرد رستمی
۵ کمیسیون معاملات دکتر علیرضا امیر تیموری پیمان علیدوست ذوقی، حمید نیکویه، علی غفوری گوراب
۶ حسابرس محسن خدادادی
۷ عامل خزانه دار پیمان علیدوست ذوقی
۸ بازرس مهران نصرتی
۹ کمیته انتصابات دکتر علیرضا امیر تیموری دکتر شهاب شریعتی، رضا آقاجان نشتایی، جمشید عباس زاده، دکتر نصراله مولایی
۱۰ هیأت اجرایی جذب هیأت علمی استان دکتر علیرضا امیر تیموری دکتر حسین فلاح باقر شیدایی، دکتر علی محمدی ترکاشوند، دکتر علی کریمیان صیقلانی، دکتر ابراهیم باوفای دلیوند، دکتر حبیب الله سمیع زاده، دکتر محمد رستم پور، مظاهر زمانی، دکتر فرزین محرابیان، رویا فرجی
۱۱ کمیته نظارت بر مصوبات هیأت امنای استان دکتر علیرضا امیر تیموری دکتر رضا سیمبر، دکتر علی کریمیان صیقلانی، دکتر ابوالفضل درویزه، دکتر پرویز رضایی، دکتر داود احمدی دستجیری، دکتر انوش برزگر
۱۲ رئیس شورای آموزش تحصیلات تکمیلی دکتر حسن کفایتی کلیه معاونین آموزشی و تحصیلات تکمیلی واحدها و مراکز آموزشی استان
۱۳ رئیس شورای پژوهش و فناوری دکتر سهراب کرد رستمی کلیه معاونین پژوهش و فناوری واحدها و مراکز آموزشی استان
۱۴ رئیس شورای اداری و مالی مجتبی ملکی چوبری کلیه معاونین اداری و مالی واحدها و مراکز آموزشی استان
۱۵ رئیس شورای برنامه رزی و اقتصاد دانش بنیان
۱۶ رئیس شورای عمرانی حمید نیکویه کلیه معاونین عمرانی واحدها و مراکز آموزشی استان
۱۷ رئیس شورای دانشجوئی، فرهنگی و ورزشی دکتر رضا رجبی نژاد کلیه معاونین دانشجوئی، فرهنگی و ورزشی واحدها و مراکز آموزشی استان
۱۸ رئیس شورای زنان فرهیخته
۱۹ کارشناس آموزش و تحصیلات تکمیلی حسین علی شوکتی نقلبری
۲۰ کارشناس امور پژوهش و فناوری حسین علی شوکتی نقلبری
۲۱ کارشناس اداری، مالی، برنامه ریزی و عمرانی مهرنوش زمانی دلیوند
۲۲ کارشناس امور دانشجویی، فرهنگی، ورزشی و زنان فرهیخته اکبر بنوره
۲۳ اپراتور ۱ طاهر اسماعیلی طارمسری
۲۴ اپراتور ۲
شماره تماس
دبیر هیات امنای استان دکتر علیرضا امیر تیموری تلفن: ۳۳۴۴۷۰۵۵

فاکس:۳۳۴۴۷۰۶۰

رئیس دبیرخانه هیات امنای استان دکتر شهاب شریعتی تلفن:   ۳۳۴۲۱۸۲۲

فاکس:۳۳۴۲۴۰۸۹