استان البرز

ساختار تشکیلاتی هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان البرز

 

کد استان

۲۳  

نام استان

البرز  

ردیف

سمت نام و نام خانوادگی مسئول

مشخصات اعضای شورا / کمیسیون

۱ دبیر هیات امناء استان

دکتر بهروز میرزا

 
۲ رییس دبیرخانه هیات امناء استان دکتر میرابراهیم صدیق  
۳ شورای دانشگاه استان دکتر بهروز میرزا دکتر شهاب زمردبخش- دکتر علیرضا رحیمی- دکتر رضا عزتی- دکتر علیرضا شقایق- دکتر علی حبیبی- دکتر سیدشاپوررضا شجاعی- دکتر میرابراهیم صدیق
۴ کمیسیون دائمی هیات امناء استان دکتر بهروز میرزا دکتر جواد یعقوبی درابی- دکتر عباسعلی زالی دکتر شهربانو عریان دکتر سید شاپوررضا شجاعی- دکتر میرابراهیم صدیق دکتر افشین زرگر- دکتر علیرضا شقایق- دکتر احمد جهان لتیباری
۵ کمیسیون معاملات دکتر بهروز میرزا حسین ذبیحی سیف   مهدی فرزام نهاد دکتر علی حبیبی   مهندس شهرام خدابنده   مهندس اصغر غلامی
۶ حسابرس امیرحسین بابا  
۷ عامل خزانه دار مهدی فرزام نهاد  
۸ بازرس   آقای محمدمهدی بهمنی
۹ کمیته انتصابات دکتر بهروز میرزا دکتر میرابراهیم صدیق دکتر عطاا.. کوپال- دکتر الهام کشمیری زاده دکتر مهران فرهودی مقدم
۱۰ هیات اجرایی جذب هیات علمی استان دکتر بهروز میرزا دکتر علیرضا شقایق دکتر حسن شوندی-دکتر سید شاپوررضا شجاعی حجت الاسلام سیدمحمد هاشمی ، دکتر حسن احدی- دکتر امیر صفاری
۱۱ کمیته نظارت بر مصوبات هیات امناء استان   دکتر علیرضا مصدق مهدی فرزام نهاد- دکتر علیرضا شقایق- حجت الاسلام مسعود مرادی- دکتر منیره سیدمظهری
۱۲ رییس شورای آموزشی و تحصیلات

تکمیلی استان

دکتر علیرضا شقایق دکتر ولی اله کوهدار- دکتر حسام الدین دریلی
۱۳ رییس شورای پژوهش و فناوری استان دکتر رضا عزتی دکتر سید شاپوررضا شجاعی دکتر شهاب زمردبخش
۱۴ رییس شورای اداری مالی استان دکتر علی حبیبی آقای اسماعیل ابراهیمی دکتر شهاب زمردبخش مهدی فرزام نهاد علی کوهستانی
۱۵ رییس شورای برنامه ریزی و اقتصاد دانش بنیان استان دکتر بهروز میرزا دکتر سید شاپوررضا شجاعی دکتر شهاب زمردبخش دکتر آژنگ تاج دینی
۱۶ رییس شورای عمرانی استان    
۱۷ رییس شورای دانشجویی و فرهنگی استان دکتر علیرضا رحیمی دکتر ولی اله کوهدار- دکتر حسام الدین دریلی
۱۸ رییس شورای ورزشی استان آقای احمد مسلمان حقیقی آقای کرمیار –
۱۹ رییس شورای زنان فرهیخته استان دکتر زرین تاج پرهیزکار دکتر منیره سیدمظهری دکتر سوسن آل رسول دکتر فاطمه حاج اکبری دکتر سهیلا ذوقی دکتر فاطمه حیدری لیلی احمدی دکتر الهه ابوالحسنی دکتر میرابراهیم صدیق دکتر علیرضا رحیمی دکتر رضا عزتی دکتر حسین ملهم
۲۰ کارشناس آموزش و تحصیلات تکمیلی خانم سیده زهرا مولاهویزه  
۲۱ کارشناس امور پژوهش و فناوری خانم سیده زهرا مولاهویزه  
۲۲ کارشناس اداری مالی، برنامه ریزی و عمرانی آقای علی کوهستانی  
۲۳ کارشناس امور دانشجویی، فرهنگی، ورزشی و زنان فرهیخته خانم سیده زهرا مولاهویزه  
۲۴ اپراتور یک سمیه ظهرابی  
  اپراتور دو  
شماره تماس
  دبیرهیات امناء استان دکتر بهروز میرزا تلفن – ۳۴۴۳۶۹۷۸ -۰۲۶

فاکس- ۳۴۴۳۹۱۲۵-۰۲۶

  رییس دبیرخانه هیات امناء استان دکتر میرابراهیم صدیق تلفن ۳۴۴۰۰۶۱۹-۰۲۶

فاکس ۳۴۴۰۱۵۷۵-۰۲۶