استان لرستان

ساختار تشکیلاتی هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان لرستان

 

کد استان

۸۱  
 

نام استان

لرستان

 
ردیف سمت نام و نام خانوادگی مسئول

اعضای شورا/کمیسیون

۲ دبیر هیأت امناء استان دکتر یداله ملکی دکتر یداله ملکی -دکتر مجید شمس-دکتر اسماعیل درویشی- دکتر محمدرضا عباسی فرد-دکتر عبداله یاری-امیر هوشنگ ایل بیگی- الهیار ملکشاهی حجت الاسلام سید مجتبی طاهری-مهندس هوشنگ بازوند-حجت الاسلام احمد میر عمادی-دکتر عبدالرحیم بهاروند-دکتر کوروش ساکی حجت الاسلام مهدی قدرتی-دکترخسرو عزیزی- دکتر علاء الدین بروجردی

 

۳ رئیس دبیرخانه هیأت امناء استان دکتر بهروز دوستی افسانه یاراحمدی-اردشیر موسی نژاد-علی بازوند-جواد مؤیدی کیا
۴ شورای دانشگاه استان دکتر یداله ملکی دکتر یداله ملکی -دکتربهروز دوستی- مجید شمس-اسماعیل درویشی-سید حسین قربانی- رضا میردریکوند-خلیل نبی زاده-سیامک بهاروند-حسن بازوند-سعید اکبریانی-علی فرداد- محمود بوالحسنی-حسن رضا کرمپوریان-محمدرضا ثقفی-محمد میردریکوندی هنگامه غضنفری

 

۵ کمیسیون دائمی هیأت امناء استان دکتر یداله ملکی دکتر یداله ملکی -دکتر بهروز دوستی-دکتر خلیل غفاری -دکتر احمد سیف-دکتر سید حسین قربانی- دکتر فیروز احمدی-محمدرضا هاشمی-دکتر خسرو عزیزی- دکتر عبداله یاری

 

 

۶ کمیسیون معاملات دکتر یداله ملکی دکتر یداله ملکی- دکتر مجید شمس – حسن بازداریان-محمد جعفر ولی زاده-خلیل نبی زاده-ضرغام علی مدد

 

 

۷ حسابرس علی کیامهر علی کیامهر

 

 

۸ عامل خزانه دار حسن بازداریان حسن بازداریان

 

۹ بازرس
۱۰ کمیته انتصابات دکتر یداله ملکی یداله ملکی- بهروز دوستی- فیروز احمدی-منصور ترکیان تبار-سید علی صالحی
۱۱ هیأت اجرایی جذب هیأت علمی استان دکتر یداله ملکی یداله ملکی- بهروز دوستی-ابراهیم پورحسینی-بهروز پروانه-فیروز احمدی-حجت الاسلام مهدی قدرتی-سید حسین وفایی
۱۲ کمیته نظارت مصوبات هیأت امناء استان سید ابراهیم موسوی سید ابراهیم موسوی – محمدرضا عباسی فرد-کورش ساکی-مهدی قدرتی-حمید کشکولی-محمد گودرزی -محمد علی زاهدی

 

۱۳ رئیس شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دکتر سیامک بهاروند سیامک بهاروند-علیرضا فاطمی-رضا صابونچی-شهروز یوسف زاده

 

 

۱۴ رئیس شورای اداری و مالی دکتر خلیل نبی زاده خلیل نبی زاده محمدعلی زاهدی اردشیر بنیادی محمدرضا هاشمی

 

 

۱۵ رئیس شورای پژوهش و فناوری دکتر رضا دریکوند رضا دریکوند-احمد شاهسواران-علی محمد آسترکی- محمد خرسند زاک

 

 

۱۶ رئیس شورای برنامه ریزی و اقتصاد دانش بنیان دکتر رضا محجوب رضا محجوب – مصطفی خلدی-سعید بنیادی- محمد زندیه شیرازی

 

 

۱۷ رئیس شورای عمرانی دکتر مجید شمس مجید شمس- داوود گاپله-مهدی کرمی خرم آبادی-علی کردی-مهدی وجدیان

 

 

۱۸ رئیس شورای دانشجویی، فرهنگی و ورزشی دکتر اسماعیل درویشی اسماعیل درویشی-محمود رئوف-علی دلفان-احمد محمودی-جعفر حیدری-ابوالفضل حاجیوند-سعید عابدینی-سید حسین موسوی-محمود شاکرمی

 

 

۱۹ رئیس شورای زنان فرهیخته دکتر هنگامه غضنفری هنگامه غضنفری- یداله ملکی – بهروز دوستی- مجید شمس اسماعیل درویشی رضا میردریکوند- زهره دریکوند- کبری میربیک سبزواری-سمیه قربانی- ریحانه تاتی- شراره تهمتن- لیلا سلاحورزی

 

 

۲۰

 

 

کارشناس آموزش و تحصیلات تکمیلی جواد مؤیدی جواد مؤیدی

 

 

 

 

۲۱ کارشناس امور پژوهش و فناوری جواد مؤیدی جواد مؤیدی

 

 

۲۲ کارشناس اداری، مالی، برنامه ریزی و عمرانی اردشیر موسی نژاد اردشیر موسی نژاد

 

 

۲۳ کارشناس امور دانشجویی، فرهنگی، ورزشی و زنان فرهیخته علی بازوند علی بازوند

 

 

۲۴ اپراتور افسانه یاراحمدی افسانه یاراحمدی