استان آذربایجان غربی

ساختار تشکیلاتی هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان آذربایجان غربی

کداستان: ۱۶  
نام استان: آذربایجان غربی
ردیف سمت نام ونام خانوادگی (مسئول) مشخصات اعضای شورا/کمیسیون
۱ دبیرهیات امنا استان  دکترعزیز جوانپور              
۲ رئیس دبیرخانه هیات امنا استان دکتر سید رحیم صانعی فرد              
۳ شورای دانشگاه استان دکترعزیز جوانپور دکتر صلاح خان احمد زاده             دکتر رجب یحیی زاده      دکتر علیرضا لطفی   دکتر علیرضا لطفی دکتر کیارش مشعشعی دکتر عباس برنا دکتر انور ضیایی علی قنبری
۴ کمیسیون دائمی هیات امنای استان  دکترعزیز جوانپور دکترصلاح خان احمد زاده  دکترکیارش مشعشعی  دکترصالح سلیمی  دکتر جعفر صادق فیضی   خانم دکتر الناز انتظار   دکتر محمدرضا علیزاده امازاده  
۵ کمیسیون معاملات  دکترعزیز جوانپور  آقای رضاآرش نیا   دکترمحمد باقرداریانی  دکتر رضا قیاسی        
۶ حسابرس دکترعلی محمدی              
۷ عامل خزانه دار آقای رضا آرش نیا              
۸ بازرس دکتر نصرت آقا زاده               
۹ کمیته انتصابات  دکترعزیز جوانپور  دکترسیدرحیم صانعی فرد   دکترحسین شریعتی فرد  خانم دکترپریساقربان نژاد        
۱۰ هیات اجرائی جذب هیات علمی استان دکترعزیز جوانپور حاج آقاغلامرضا کیومرزی دکترسهراب رسولی خانم دکترپریسا قربان نژاد دکترعلیرضا خلیلی  دکترمیر مهدی صالحی دکتر رجب یحیی زاده   
۱۱ کمیته نظارت بر مصوبات هیات امنای استان دکترعزیز جوانپور دکتر میر محمد کاشف  دکتر حسین شوکتی دکتر سهراب رسولی  حاج آقاحسین شریعتی فرد  خانم دکترپریسا قربان نژاد    
۱۲ رئیس شورای آموزش وتحصیلات تکمیلی دکترعلیرضا لطفی دکترسیف الدین آب برین  دکتر مهدی علیلو دکتر بهروز خضری میکائیل ناصری حسین شیردل سلمان حمیدی  
۱۳ رئیس شورای پژوهش وفناوری دکترمحسن رشدی  دکتر پژمان محمدی دکتر محسن رشدی  دکتر اکبر قاسمی دکتر وحید حیدر پور دکتر عباس جلیل زاده    
۱۴ رئیس شورای اداری ومالی دکترقاسم سامعی  آقای محمد حاتم زاد آقای ناصر صدقی آقای اصغر عزیزی آقای عمران انجامی یدالله رشیدی    
۱۵ رئیس شورای برنامه ریزی واقتصاد دانش بنیان  دکترعزیز جوانپور هروی               
۱۶ رئیس شورای عمرانی دکترمحد باقر داریانی  عیسی حسین زاده  کامران ابوبکری          
۱۷ رئیس شورای دانشجویی ،فرهنگی وورزشی دکترکامران علیزاده آذر دکتر جعفر نجف پور  دکتر محمد وفائی مهر میکائیل ناصری حسین شیر دل سلمان حمیدی    
۱۸ رئیس شورای زنان فرهیخته خانم دکتر وحدت               
۱۹ کارشناس اموزش وتحصیلات تکمیلی آقای علی عبدی              
۲۰ کارشناس امور پژوهش وفناوری آقای مهدی جلایر              
۲۱ کارشناس اداری ،مالی ،برنامه ریزی وعمرانی آقای فرزاد دیلمقانی زاده              
۲۲ کارشناس امور دانشجویی ،فرهنگی ،ورزشی وزنان فرهیخته  دکتر وحید آخرت دوست              
۲۳ اپراتور ۱ آقای سعید آسایش              
۲۴ اپراتور ۲