استان مرکزی

ساختار تشکیلاتی هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان مرکزی

 

کد استان

۸۷

نام استان

مرکزی

ردیف سمت نام و نام خانوادگی(مسئول)

مشخصات اعضای شورا/کمیسیون

۱ دبیر هیات امنا استان دکتر علیرضا نظام آبادی
۲ رئیس دبیر خانه هیات امنا استان بهروز بهرامسری
۳ شورای دانشگاه استان دکتر علیرضا نظام آبادی روسای کلیه واحدها و مراکزاستان و روسای شوراها
۴ کمیسیون دائمی هیات امنا استان دکتر علیرضا نظام آبادی دکتر عباس شمسی، غلامرضا فتح آبادی، حجت الاسلام سید علی حسینی پور، بهمن اخوان، دکتر محمد موحدی ساوجی، دکتر حسن طاهراحمدی، دکتر عبدالرضا سبحانی، بهروز بهرامسری
۵ کمیسیون معاملات دکتر علیرضا نظام آبادی گندمکار(رئیس شورای عمرانی)،علی مقدسی(عامل خزانه دار) ،مجتبی امید امیدپور(کارشناس حقوقی استان)
۶ حسابرس علی لعل بار
۷ عامل خزانه دار علی مقدسی
۸ بازرس دکتر امیرحسین سالمی
۹ کمیته انتصابات دکتر علیرضا نظام آبادی بهروز بهرامسری (عضو و دبیر)، رضاحیدری نوری، حسین خسروی، عطااله کریمی مسئول امور اداری کمیته: مجتبی امیدپور
۱۰ هیات اجرایی جذب هیات علمی استان دکتر علیرضا نظام آبادی دکترمحمدعلی مرادی، دکتر داود تقوایی، دکترعباسعلی حیدری، حجت الاسلام ایوب سلحشورنیا، دکترعبدالعلی ذوالانواری، دکتر سعید چنگیزی آشتیانی
۱۱ کمیته نظارت بر مصوبات هیات امنا استان دکترعلی محمد رنجبر بهروز بهرامسری (رئیس دبیرخانه هیات امنا)،حجت الاسلام و المسلمین سیدعلی حسینی پور (عضو)، مهندس عزیز فیلی (عضو)، دکتر شهریار فولادوند(عضو)،دکتر مجید ایزدی(عضو)،دکتر محمدرضا برزگر(عضو)
۱۲ رئیس شورای آموزش و تحصیلات تکمیلی دکتر ذبیح پیرانی ذبیح پیرانی (رئیس شورا) ،شهرام شعاعی، محسن داوودی منفرد، داوود خلیلی، نیما هاشمی قرمزی، علیرضا دادیان، علیرضا امیری، علیرضا انتظاری، امین فروغی، محمود ربانی بیدگلی، محمدرضا دوستدار، روح اله سرافراز، امیر میرعلیاری، علی مهاجر(دبیر)
۱۳ رئیس شورای پژوهش و فناوری دکتر مجید زنجیردار دکتر مجیدزنجیر دار(دبیر)، محسن داودی منفرد، دکترحامد عدالتی، روزبه عربی، حسن اکبری، محمد جواد کسایی، دکترانوش اقدامی، امیر تیمو رفیعی، دکترحسین مالکی نژاد، دکترعلیرضادادیان، دکترمجید حق وردی، دکترراضیه محمدی
۱۴ رئیس شورای اداری و مالی هادی یزدی هادی یزدی (رئیس)، ابراهیم گیوکی (دبیر)، عباس رضازاده، علی حمیدی، حجت محمدی، مسعود قربانحسینی، محسن چراغی، رضا احدی، محمد رضا اکبری، محمد مهدی رفیعی، وحید نجفی، احمدرضا کوچکی، آقای میرزاده
۱۵ رئیس شورای برنامه ریزی و اقتصاد دانش بنیان دکتر مجید علوی دکتر مجید علوی(رئیس)، حسین مومنی، محمدمهدی رفیعی، حمیدرضا جدیدی، حسن آزاد، سیدرحمان حسینی، فاطمه سادات حیدری، هادی عرب، فاطمه غنی، فرشته خیری، حسن حمزه لوئی، علی کارچانی، نعمت اله بساکی، حسن مشایخی، محمود دینار، هادی عسگری، زهرا طالب حقیقی، سمیه اسکندری، علیرضا خلج، مهدی هاشمی، جواد حسینی، علی اکبر خسروبیگی، امیر مددی، امین محمدنژاد اقدم
۱۶ رئیس شورای عمرانی دکتر مجید گندمکار دکترمجید گندمکار، محمود عباسی، علیرضا رمضانی، حسین آقاجانی، سید شهاب اسلامی، محمودرضا خان بیگی، علی یاری، مهدی فتاحی (دبیر)، ایمان میرزاده، حمیدرضا محمدپور، علیرضا فرشادپور(دبیرخانه هیأت امنا)
۱۷ رئیس شورای دانشجویی، فرهنگی و ورزشی دکتر حسن خیری حسن خیری (رئیس)، شاهرخ حکمت (دبیر)، محمد شریف مقدسی، اعظم یوسفی، علی علیزاده، روح اله سرافراز، محمد نبی رنجبری، کریم نوزاد نمین، حسن اصغری، رضا باقی زاده، علی مهاجر، امید میرعلیاری، محسن چراغی، مریم هزاوه، امین فروغی، محمد رضا دوستدار، محمود ربانی بیدگلی، محمود هاشمی
۱۸ رییس شورای زنان فرهیخته دکتر             مهناز جلالوندی دکتر علیرضا نظام آبادی (عضو شورا)-بهروز بهرامسری(عضو شورا)-مهناز جلالوندی(رئیس شورا) -فاطمه قنبری(عضو شورا)-مریم یارمحمدی توسکی(عضو شورا)-ابتسام رضوی(عضو شورا)-زهرا فرجی(عضو شورا)-مجید گندمکار(عضو شورا)-رضوان محمدی(عضو شورا)-حسن خیری(عضو شورا)-مجید زنجیرداد(عضو شورا)
۱۸ کارشناس آموزش و تحصیلات تکمیلی عباس غفاری
۱۹ کارشناس امور پژوهش و فناوری ابوالفضل میرمحمد مکی
۲۰ کارشناس اداری، مالی، برنامه ریزی و عمرانی علیرضا فرشادپور
۲۱ کارشناس امور دانشجویی، فرهنگی، ورزشی و زنان فر هیخته محمد خسروی
۲۲ اپراتور۱
۲۳ اپراتور۲
شماره تماس
دبیر هیأت امناء استان دکتر علیرضا نظام آبادی تلفن: ۰۸۶۳۴۱۳۰۰۲۲فاکس: ۰۸۶۳۴۱۳۰۷۷۲
رئیس دبیرخانه هیأت امناء استان بهروز بهرامسری تلفن: ۰۸۶۳۴۱۳۴۱۸۰فاکس: ۰۸۶۳۴۱۳۴۱۸۱
www.iau-markazi.ir                  info@iau-markazi.ir

 

اطلاعات دبیرخانه هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان مرکزی

ردیف

نام و نام خانوادگی پست سازمانی تلفن

فاکس

۱ بهروز بهرامسری رئیس دبیرخانه هیات امناء استان مرکزی ۳۴۱۳۴۱۸۰-۰۸۶ ۳۴۱۳۴۱۸۱
۲ دکتر ذبیح پیرانی رئیس شورای آموزش و تحصیلات تکمیلی ۳۴۱۳۲۱۵۰ ۳۴۱۳۲۱۵۰
۳ دکتر مجید زنجیردار رئیس شورای پژوهش و فناوری ۳۴۱۳۰۶۵۱ ۳۴۱۳۰۶۵۱
۴ هادی یزدی رئیس شورای اداری و مالی ۳۴۱۳۰۰۲۵ ۳۴۱۳۰۰۲۵
۵ دکتر مجید علوی رئیس شورای برنامه ریزی و اقتصاد دانش بنیان ۳۴۱۳۴۱۹۴ ۳۴۱۳۴۱۹۴
۶ دکتر مجید گندمکار رئیس شورای عمرانی ۴۲۴۳۳۰۴۴ ۴۲۴۳۳۰۰۸
۷ دکتر حسن خیری رئیس شورای دانشجویی،فرهنگی و ورزشی ۴۴۴۶۲۹۶۰ ۴۴۴۶۲۴۶۰
۸ دکتر مهناز جلالوندی رئیس شورای زنان فرهیخته ۳۳۴۱۲۵۰۷ ۳۴۱۳۰۲۹۲
۹ عباس غفاری کارشناس شورای آموزش و تحصیلات تکمیلی ۳۴۱۳۴۱۹۲ ۳۴۱۳۴۱۸۱
۱۰ ابوالفضل میرمحمدمکی کارشناس امور پژوهش و فناوری ۳۴۱۳۴۱۹۲ ۳۴۱۳۴۱۸۱
۱۱ علیرضا فرشادپور کارشناس اداری،مالی،برنامه ریزی و عمرانی ۳۳۴۱۲۵۳۰ ۳۴۱۳۴۱۸۱
۱۲ محمد خسروی کارشناس امور دانشجویی،فرهنگی،ورزشی و زنان فرهیخته ۳۴۱۳۴۱۹۲ ۳۴۱۳۴۱۸۱