استان بوشهر

ساختار تشکیلاتی هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان بوشهر

 

کد استان

۲۷ نام استان استان بوشهر شماره فکس:  ۳۳۵۵۰۶۴۰-۰۷۷
سمت نام مسئول شماره تماس آدرس ایمیل

لیست اعضای گروه

دبیر هیات امنا استان دکتر یوسف قیصری ۰۷۷-۳۳۵۵۵۴۱۳ yousof.gheisari@yahoo.com آیت ا… غلامعلی صفایی بوشهری-سید مرتضی حسینی-دکتر علیرضا رئیسی-دکتر مراد علی فولادوند-دکتر مصطفی سالاری-دکترمختار مختاری-محمدعلی نیک بخش-مسعود دهدشتی-دکتر سید محمدصادق مهدوی-دکتر سید جعفر حمیدی-دکتر احمد عریان-حجت الاسلام و المسلمین ابراهیم فاضل فردوسی-دکتر سراج الدین کاتبی-دکتر خدابخش نیکنام
رئیس دبیر خانه هیات امنا استان دکتر عبدالرحیم پذیرا ۰۷۷-۳۳۵۵۳۷۶۶ abpazira@gmail.com دکتر داوود یحیایی-دکتر اسماعیل کوهگردی-مهران حسین افشاری-علیرضا کیانی-علی برزگر-کوروش سلامی-محمدعلی جفره زاده-اسماعیل مرادی-مرتضی عالیپور
شورای دانشگاه استان دکتر یوسف قیصری ۰۷۷-۳۳۵۵۵۴۱۳ yousof.gheisari@yahoo.com محمدعلی نیک بخش -یدالله قلایی زاده- حسین سهولی زاده- علیرضا چمکوری- محمود قدرتیان- قاسم کریمی- احسان پاکدامن- عبدالعزیز بحرانی- جلیل عظیم پور- دکتر فاضل امیری- دکتر اسماعیل کوهگردی- مهران حسین افشاری- دکتر محمد بهروزی- علیرضا کیانی- دکتر داود یحیایی
کمیسیون دائمی هیات امنا استان دکتر یوسف قیصری ۰۷۷-۳۳۵۵۵۴۱۳ yousof.gheisari@yahoo.com حجت الاسلام و المسلمین عباس دشتی – دکتر سید عبدالصاحب امامی- دکتر محمد بهروزی- دکتر مراد علی فولادوند- دکتر باقر کریمی- دکتر اسماعیل عبدالهی- محمدعلی نیک بخش
کمیسیون معاملات دکتر یوسف قیصری ۰۷۷-۳۳۵۵۵۴۱۳ yousof.gheisari@yahoo.com رضا بحرانی- مهندس علیرضا کیانی- عبدالحسن زنده بودی- رییس واحد حسب مورد
حسابرس حمید نبوی ۹۱۷۷۷۳۶۱۷۲ nebevi_boushehr55@yahoo.com
عامل خزانه دار رضا بحرانی ۹۱۷۳۷۵۰۴۴۱ bahrani0441@gmail.com
کمیته انتصابات دکتر یوسف قیصری ۰۷۷-۳۳۵۵۵۴۱۳ yousof.gheisari@yahoo.com
هیات اجرایی جذب هیات علمی استان دکتر یوسف قیصری ۰۷۷-۳۳۵۵۵۴۱۳ yousof.gheisari@yahoo.com
کمیته نظارت بر مصوبات هیات امنا استان سید مرتضی حسینی ۹۱۹۱۴۸۳۱۶۲ iaub@nahad.ir دکتر خدابخش نیکنام- دکترمختار مختاری- حجت الاسلام والمسلمین عباس دشتی- دکتر سید عبدالصاحب امامی- دکتر محمد جمال زاده
رئیس شورای آموزش و تحصیلات تکمیلی دکتر فاضل امیری ۹۱۳۱۱۰۲۰۲۵ fazel16760@gmail.com امید برازجانی- عبدالله خادمی مقدم- دکتر علی مختاری- علی عباسی- بیژن رزمی- سعید احمدی- اشکان معصومی- حبیبه فخرایی- زکریا شریفی-
رئیس شورای پژوهش و فناوری دکتر اسماعیل کوهگردی ۹۱۷۷۷۵۹۸۹۴ kouhgardi@yahoo.com امید برازجانی- یوصف صداقت- اسماء لک- محسن واعظ زاده اسدی- حسن قائدی- احسان پاکدامن- مجتبی حکیم زاد-ه عبدالعزیز بحرانی- قاسم کریمی
رئیس شورای اداری و مالی مهران حسین افشاری ۹۰۲۳۷۷۳۰۸۰ mehranafs@gmail.com حیدر نوروزی- عبداله عطایی- فرزاد کشاورز- حمید نبوی- اکبر فقیه خواه- باقر اسماعیلی- سمیه احمدی اسلاملو- عبدالعزیز بحرانی- مصیب بهیان نژاد
رئیس شورای برنامه ریزی و اقتصاد دانش بنیان دکتر محمد بهروزی ۹۱۷۳۷۱۳۱۹۰ dr_m_behroozi@yahoo.com رسول اسکندری
رئیس شورای عمرانی علیرضا کیانی ۹۱۷۳۷۳۰۰۵۳ kiani349@yahoo.com محمدعلی نیک بخش- یدالله قلایی زاده- حسین سهولی زاده- علیرضا چمکوری- محمود قدرتیان- قاسم کریمی- احسان پاکدامن- عبدالعزیز بحرانی
رئیس شورای دانشجویی، فرهنگی و ورزشی دکتر داود یحیایی ۹۱۷۷۷۲۴۹۶۵ dyahyaei@yahoo.com آقای دهقائدی- عبدالله خادمی مقدم- دکتر علی مختاری- علی عباسی- بیژن رزمی- سعید احمدی- اشکان معصومی- حبیبه فخرایی- زکریا شریفی-
رئیس شورای زنان فرهیخته انسیه ماهینی ۹۱۷۱۷۳۱۷۷۰ nc1388@hotmail.com فخرالسادات هاشمی-خانم سلطانی نیا-خانم پرهیزکاری-خانم امامی-خانم بازیاری
کارشناس امور دانشجویی، فرهنگی، ورزشی و زنان فر هیخته علی برزگر ۹۱۷۷۷۱۳۲۶۵ barzegar1988@yahoo.com
کارشناس آموزش و تحصیلات تکمیلی کورش سلامی ۹۱۷۷۷۱۰۶۳۰ koorosh.salami@yahoo.com
کارشناس امور پژوهش و فناوری محمد علی جفره زاده ۹۳۷۴۱۸۲۵۵۳ iau16@yahoo.com
کارشناس اداری، مالی، برنامه ریزی و عمرانی اسمعیل مرادی ۹۱۷۱۷۶۶۷۲۰ mo_1351@yahoo.com
اپراتور ۱ مرتضی عالی پور ۹۳۵۹۴۸۳۶۷۳ alipour1067@yahoo.com
اپراتور ۲ امیر سامان افراشته ۹۱۷۱۷۶۶۶۲۶ fsaman1369@yahoo.com