استان خراسان رضوی

ساختار تشکیلاتی هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان خراسان رضوی

کد استان: ۳۶  
  نام استان:  خراسان رضوی  
ردیف سمت نام و نام خانوادگی (مسئول)  مشخصات اعضای شورا/کمیسیون
۱ دبیر هیأت امناء استان دکتر عباس شیخ الاسلامی دکتر حمید میرزاده ، دکتر عباس شیخ الاسلامی ، حضرت آیه اله علم الهدی ، مهندس علیرضا رشیدیان ، عبدالرضا باقری ، دکتر مصطفی مهرابی بهار ، حجه الاسلام ابوالحسن سلطانی ، دکتر محمدعلی خلیل زاده ، حجه الاسلام علی عسگری ، دکتر رجب اصغریان ، دکتر علی سرافراز یزدی ، دکتر رضا فرید حسینی ، دکتر علی واعظ طبسی ، دکتر محمد فرهادی ، دکتر محمد جعفری ، دکتر مهدی وطن پرست ، سیدمحمدرضا مقدم زاده ، دکتر حسنعلی زمانی
۲ رئیس دبیرخانه هیأت امناء استان دکتر حسنعلی زمانی ***
۳ شورای دانشگاه استان دکتر عباس شیخ الاسلامی علی اصغر محمدی، دکتر محمدرضا خالقی، دکتر علیرضا رجایی، دکتر محمدعلی علیزاده، دکتر محمدرضا سعیدی اصل، دکتر مهدی وطن پرست، دکتر محمد جعفری، دکتر مجتبی حسن زاده، دکتر عباس شیخ الاسلامی، دکتر جعفر سعیدی، حسین ابراهیمی، دکتر هاشم اخلاقی، محب اله مطهری، محمدعلی فقیه نیا، حسین کردپور، محسن ذبیحی، دکتر رضا اشرف زاده، دکتر علیرضا مهرآذین، دکتر مسعود طاهری لاری، دکتر فرهاد حاجیان، دکتر حسین پیمانی زاد، سیدمحمدرضا مقدم زاده
۴ کمیسیون دائمی هیأت امناء استان دکتر عباس شیخ الاسلامی دکتر عباس شیخ الاسلامی، دکتر مسعود طاهری لاری، دکتر مهدی وطن پرست، دکتر علی واعظ طبسی، دکتر محمدعلی خلیل زاده، دکتر محمد جعفری، دکتر ناصر سنجر موسوی، دکتر مجتبی زاهدیان، حجه الاسلام فردوسی پور، مسعود منشی زاده
۵ کمیسیون معاملات دکتر عباس شیخ الاسلامی دکتر عباس شیخ الاسلامی، دکتر فرهاد حاجیان، حسین کیانی لاین، داود پارسافر
۶ حسابرس عباس داوطلب ***
۷ عامل خزانه دار حسین کیانی لاین ***
۸ بازرس *** ***
۹ کمیته انتصابات دکتر عباس شیخ الاسلامی دکتر عباس شیخ الاسلامی، دکتر حسنعلی زمانی (دکتر علیرضا متولی زاده، دکتر پژمان خورشید و دکتر محسن مدیرشانه چی به اداره کل انتصابات دانشگاه معرفی شده اند)
۱۰ هیأت اجرایی جذب هیأت علمی استان دکتر عباس شیخ الاسلامی دکتر عباس شیخ الاسلامی، دکتر رضا اشرف زاده، حضرت آیه اله علی اصغر معصومی، دکتر حسین اشتیاق حسینی، دکتر محمدتقی رجبی، دکتر محمدرضا پریزاد، دکتر محمدرضا سعیدی اصل
۱۱ کمیته نظارت بر مصوبات هیأت امناء استان دکتر عباس شیخ الاسلامی دکتر عباس شیخ الاسلامی، دکتر سید محسن جلالی، دکتر محمد قیطاقی، دکتر اکبر معرفتی، سیدحسین محتشمی، سیدرضا طاهری، عباس داوطلب، زهرا سوئدی 
۱۲ رئیس شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دکتر رضا اشرف زاده مهدی کفاش، مجتبی تقوایی ابریشمی، حمید شهابی، دکتر بهزاد چهکندی، دکتر محمد برغمدی، دکتر محمدرضا خدنگی ماهرود، دکتر فریبرز حسینجانزاده، دکتر مهدی یعقوبی اول ریابی، دکتر رضا اشرف زاده، دکتر طه طالبیان
۱۳ رئیس شورای پژوهش و فناوری دکتر علیرضا مهرآذین وحید به روش، اسماعیل سعیدی رباط، دکتر سیدهاشم حسینی، دکتر حسین خدابخش زاده، دکتر سپهر سلطانی، دکتر حمید طباطبائی، یوسف جلال آبادی، دکتر سعید بلوچیان، دکتر سعید طوسی زاده، دکتر علیرضا مهرآذین
۱۴ رئیس شورای اداری و مالی دکتر مسعود طاهری لاری میثم واحدیان، دکتر حامد حق طلب، سعید میرزاده، محمدحسین داودی فر، دکتر حمید صارمی، سعید کرامتی تولایی، حسین اکبری، دکتر مسعود طاهری لاری، داود کاوه
۱۵ رئیس شورای برنامه ریزی و اقتصاد دانش بنیان *** ***
۱۶ رئیس شورای عمرانی دکتر فرهاد حاجیان امیر تولایی، دکتر فرهاد حاجیان (و مسئولان عمرانی واحدهای دانشگاهی بردسکن، تایباد، تربت جام، تربت حیدریه، سبزوار، قوچان، کاشمر و گناباد)
۱۷ رئیس شورای دانشجویی، فرهنگی و ورزشی دکتر حسین پیمانی زاد مهدی کفاش، مجتبی تقوایی ابریشمی، مجید حسن زاده تربتی، محمد دلیر تربتی، دکتر علی اکبر جنت آبادی، علی حیدری، جواد حسنی اسکندری، جواد روحانی، دکتر حسین پیمانی زاد، دکتر مریم مرادی
۱۸ رئیس شورای زنان فرهیخته *** ***
۱۹ کارشناس آموزش و تحصیلات تکمیلی علی محفوظی ***
۲۰ کارشناس امور پژوهش و فناوری سیدمحمدباقر طباطبائی ***
۲۱ کارشناس اداری، مالی، برنامه ریزی و عمرانی علی قائمی کرمانی ***
۲۲ کارشناس امور دانشجویی، فرهنگی، ورزشی و زنان فریخته محسن تاجیان ***
۲۳ اپراتور ۱ محمد رضایی ***
۲۴ اپراتور۲ حسین کلانتر ***