استان فارس

ساختار تشکیلاتی هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان فارس

 

کد استان  ۵۵  
نام استان

فارس

ردیف سمت نام ونام خانوادگی(مسئول) مشخصات اعضای شورا/کمیسیون
۱ دبیرهیأت امنای استان دکتر حمزه سارویی  
۲ رئیس دبیرخانه هیأت امنای استان دکتر عبدالحمید فرزانه  
۳ شورای دانشگاه استان دکتر حمزه سارویی کلیه واحدها ومراکز دانشگاه آزاد اسلامی استان فارس
۴ کمیسیون دائمی هیأت امنای استان دکتر حمزه سارویی دکتر مهدی وادی- دکتر سید ابراهیم حسینی- دکتر ضیاء الدین تابعی- دکتر محمدهادی ایمانیه-دکتر مجید ارشاد لنگرودی-                                حجت الاسلام دکتر حمید محمودیان
۵ کمیسیون معاملات دکتر حمزه سارویی مهندس مجید علیشاهی-هادی هادیپور-افشین نگارنده
۶ حسابرس حسن سلطانی  
۷ عامل خزانه دار هادی هادیپور  
۸ بازرس حمیدرضا زارعی  
۹ کمیته انتصابات دکتر حمزه سارویی  
۱۰ هیأت اجرایی جذب هیأت علمی استان دکتر حمزه سارویی حجت الاسلام دکتر حمید محمودیان – محمدرضا قائدی- دکتر بابک   خسروی نیا-دکتر آمنه خوشوقتی- کرامت ا… عباس نیا-   جمشید نوذری
۱۱ کمیته نظارت بر مصوبات هیأت امنای استان دکتر حمزه سارویی دکتر سید احمد هاشمی- دکتر علی رفیعی-دکتر محمدکاظم کاوه پیشقدم-دکتر علی حقیقت-  دکتر امید علیزاده-دکتر حبیب اله ابراهیمی-                  حسن سلطانی
۱۲ رئیس شورای آموزش و تحصیلات تکمیلی دکتر مسعود جباری کلیه معاونین آموزشی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان فارس
۱۳ رئیس شورای پژوهش و فناوری دکتر قهرمان سلوکی نژاد کلیه معاونین پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی استان فارس
۱۴ رئیس شورای اداری ومالی دکتر حمید صالحی کلیه معاونین اداری ومالی دانشگاه آزاد اسلامی استان فارس
۱۵ رئیس شورای برنامه ریزی و اقتصاد دانش بنیان    
۱۶ رئیس شورای عمرانی مهندس مجید علیشاهی کلیه معاونین عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی استان فارس
۱۷ رئیس شورای دانشجویی ، فرهنگی و ورزشی    
۱۸ رئیس شورای زنان فرهیخته    
۱۹ کارشناس آموزش و تحصیلات تکمیلی حمیدرضا مظفری دهشیری  
۲۰ کارشناس امور پژوهش و فناوری محمد باغبانی  
۲۱ کارشناس اداری،‌مالی،برنامه ریزی و عمرانی خسرو کدخدایی  
۲۲ کارشناس امور دانشجویی، فرهنگی، ورزشی وزنان فرهیخته محمدحسین نجفی  
۲۳ اپراتور ۱ سیدوجیه اله صادقیان  
۲۴ اپراتور ۲ فرامرز شهبازی  

 

دبیرهیأت امنای استان فارس

دکتر حمزه سارویی تلفن : ۳۶۴۱۰۰۵۴ پیش شماره استان فارس:  ۰۷۱
دورنگار: ۳۶۴۱۰۰۵۹
رئیس دبیرخانه هیأت امنای استان فارس دکتر عبدالحمید فرزانه تلفن: ۳۶۱۹۱۳۶۸
دورنگار: ۳۶۱۹۱۳۷۱