استان چهارمحال و بختیاری

ساختار تشکیلاتی هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان چهارمحال و بختیاری

کد استان
۳۲
نام استان  
چهار محال و بختیاری
ردیف
سمت
نام ونام خانوادگی مسئول
اعضای شورا / کمیسیون
۱ دبیر هیات امنا استان دکتر عبدالله قاسمی پیر بلوطی  
۲ رئیس دبیر خانه هیات امنا استان دکتر موسی مولوی  
۳ شورای دانشگاه استان دکتر عبدالله قاسمی پیر بلوطی دکتر احمد بهرامی-حسین حیدری-احمد آدینه-بهرام جلیل- سید محمود علوی
۴ کمیسیون دائمی هیات امنا استان دکتر عبدالله قاسمی پیر بلوطی دکترنادر پور ارشد-دکتر فرهاد خاکسار حقانی-لاله رستاک- دکترعلی قنبری-عباس جعفری-دکترعلی کاظمی-دکترمظاهر نیکخواه- بهرام جلیل
۵ کمیسیون معاملات دکتر عبدالله قاسمی پیر بلوطی حسین جعفری-دکتر پژمان فاضلی-دکتر نادر پور ارشد
۶ حسابرس دکتر جمشید پیک فلک  
۷ عامل خزانه دار حسین جعفری کاکلکی  
۸ بازرس دکتر محمود بخشی نژاد  
۹ کمیته انتصابات دکتر عبدالله قاسمی پیر بلوطی دکترموسی مولوی- دکترحکمت الله ریاحی-دکترمحمد خسروی-دکترامیر شاکریان
۱۰ هیات اجرایی جذب هیات علمی استان دکتر عبدالله قاسمی پیر بلوطی دکترمظاهر نیکخواه-دکترنادر پور ارشد- دکترعلی ملک زاده- دکترمحمد قاسمی
۱۱ کمیته نظارت برمصوبات هیات امنا استان دکتر عبدالله قاسمی پیر بلوطی دکترلهراسب شاهقلیان-دکتر محمد خا لدی-بهاره بنی طالبی-مجید قاسمی-غلامرضا اکرمی- دکترحکمت الله ریاحی
۱۲ رئیس شورای آموزش وتحصیلات تکمیلی دکتر احمد رضا رئیسی نافچی دکترمحمد خالدی-کامران مردانی-بهرام جلیل- احمد آدینه
۱۳ رئیس شورای پژوهش وفناوری دکتر شهرام مشهدی زاده دکترتقی جاودانی-حسین حیدری-بهرام جلیل-احمد آدینه
۱۴ رئیس شورای اداری ومالی دکتر فرهاد خاکسار حقانی حسین نبیی-مجید قاسمی-بهرام جلیل- احمد آدینه
۱۵ رئیس شورای برنامه ریزی واقتصاد دانش بنیان دکتر عبدالله قاسمی پیر بلوطی دکتر تقی جاودانی-دکترجمشید پیک فلک-بهرام جلیل-احمد آدینه-دکتر موسی مولوی
۱۶ رئیس شورای عمرانی دکتر پژمان فاضلی احمد بهرامی-حسین نبیی-بهرام جلیل-احمد آدینه
۱۷ رئیس شورای دانشجویی،فرهنگی و ورزشی حسین حیدری دکتر محمد خسروی-دکتر احمد رضا رئیسی-بهرام جلیل-احمد آدینه- روح الله صالحی
۱۸ رئیس شورای زنان فرهیخته خانم دکتر کبری سپهری زینب خسروی-مریم نقدی-لیلی رنگی پور-مهین دوستی-زهرا توکلی-هاله فاضل-بهاره بنی طالبی
۱۹ کارشناس آموزش وتحصیلات تکمیلی علی غفاری دوست  
۲۰ کارشناس امور پژوهش وفناوری اسدالله سلیمی  
۲۱ کارشناس اداری،مالی،برنامه ریزی و عمرانی علی غفاری دوست  
۲۲ کارشناس اموردانشجویی،فرهنگی، ورزشی،زنان فرهیخته عبدالرضا صابری  
۲۳ اپراتور ۱ عبدالرضا صابری  
۲۳ اپراتور ۲    
         
 

 شماره تماس   

دبیر هیات امنا استان :  دکتر عبدالله قاسمی پیر بلوطی      مستقیم : ۱۱ –  ۰۳۸۳۳۳۶۱۰۱۰    فکس :   ۰۳۸۳۳۳۶۱۰۱۲   

رئیس دبیر خانه هیات امنای استان : دکتر موسی مولوی         تلفکس :   ۰۳۸۳۳۳۶۱۰۸۰