استان اردبیل

ساختار تشکیلاتی هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان اردبیل

 
کد استان
۱۹
 
 
نام استان
اردبیل
 
ردیف
سمت
نام ونام خانودگی (مسئول)
مشخصات اعضاءکمیسیون
۱ دبیر هیات امنای استان دکتر علی شامل
۲ رئیس دبیرخانه هیات امنا استان  دکتر بهنام آزادی
۳ شورای دانشگاه دکتر علی شامل کلیه روسای واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان اردبیل
۴ کمیسیون دائمی هیات امنای استان دکتر علی شامل مهران داوری بینا،محمد ضعیفی زاده،سید سعیدهاشمین،بهنام آزادی،اسحق رسولی،ذوالفقارصفرزاده،علیرضا لطفی،فاطمه شیخلووند
۵ کمیسیون معاملات دکتر علی شامل قدیر موسوی ،یوسف ساجد، و آقای جواد قدیم پور
۶ حسابرس داور پناهی
۷ عامل خزانه دار  در دست اقدام  آقای جواد قدیم پور 
۸ بازرس دکتر محمد قیامی
۹ کمیته انتصابات دکتر علی  شامل دکتر بهنام آزادی،محمد روحی عیسی لو ،کیا قراری،اسحق رسولی،
۱۰ هیات اجرایی جذب هیات علمی دکتر علی شامل حمید واحدی زاده،جواد واحدی زاده،بهنام آزادی،قادر قاسمی،علیرضا عبد الرحیمی
۱۱ کمیته نظارت بر مصوبات هیات امنا استان دکتر محمد عیسی لو عزیز حبیبی،حسین شایقی،حسین علیپور،یوسف وثیق
۱۲ رئیس شورای پژوهش وفناوری دکتر محمد ضعیفی زاده علی راهنمایی(دبیرشورا) ، محمدرضا شاد، مسلم طالبی،یاسر عبا زاده،علیرضا سلیمانی،
۱۳ رئیس شورای آموزش وتحصیلات تکمیلی دکتر مهران داوری بینا مرتضی فرجیان(دبیرشورا)، محمد هاشمی،ایوب سر افراز، رضا زمانی، محسن ملکی
۱۴ رئیس شورای اداری مالی  عادل شاه ولی زاده حسین منفرد (دبیرشورا)فیروز شقاقی،هاتف  ملا زاده،حجت اله درخشان،سعید لازمی
۱۵ رئیس شورای برنامه ریزی واقتصاد دانش بنیان دکتر ابراهیم دادفر بهمن شارقی(دبیر شورا)، قادر وظیفه ،یاسرعبازاده،فرشید هادی ،محمد رضا شاد،علی علی کشی زاده،ابراهیم دادفر
۱۶ رئیس شورای عمرانی  یوسف ساجد وصی اله وثوقی،خلیل پسته،انوشیروان صولتی،پیمان عبداللهی
۱۷ رئیس شورای دانشجویی ،فرهنگی وورزشی دکتر محسن ملکی سید محمد هاشمی(دبیرشورا)بهنام بهاری،ایوب سرافراز،رضا زمانی،مرتضی فرجیان علی شامل،محمد روحی،فاطمه شیخلووند،توران سلیمانی،خانم متولی،عذرا غفاری،خانم موسوی،سمیه رستم زاده،خانم مکائیلی،حسین علیپور ،احمد شفایی مهر،خانم احمدیان
  رئیس شورای زنان فرهیخته خانم توران سلیمانی  
۱۹ کارشناس آموزش وتحصیلات تکمیلی ارسلان زارعی
۲۰ کارشناس امورپژوهش وفناوری ارسلان زارعی
۲۱ کارشناس اداری ،مالی،برنامه ریزی وعمران اباصلت امیری
۲۲ کارشناس امور دانشجویی، فرهنگی، ورزشی وزنان فرهیخته سیده مهری لطفی
۲۳ اپراتور ۱ محمد ساعی
۲۴ اپراتور ۲
شماره تماس
دبیر هیات امنای استان دکتر علی شامل ۰۴۵۳۳۷۲۷۷۹۱-۰۴۵۳۳۷۲۴۷۴۰
رئیس دبیرخانه هیات امنا استان دکتر بهنام آزادی ۰۴۵۳۳۷۳۱۶۹۱-۰۴۵۳۳۷۲۴۷۴۰