استان زنجان

ساختار تشکیلاتی هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان زنجان

کد استان ۴۸            
  نام استان زنجان            
ردیف سمت نام و نام خانوادگی (مسئول) مشخصات اعضای شورا/ کمیسیون
۱   دبیر هیات امنا استان دکتر یداله رجایی  
۲   رئیس دبیرخانه هیات امنا استان دکتر رحمان پرچگانی  
۳   شورای دانشگاه استان دکتر یداله رجایی دکتر یداله رجایی، دکتر رحمان پرچگانی ،دکتر یزدان پناه نماینده سما ،روسای واحدها، روسای شوراها،  روسای مراکز
۴   کمیسیون دائمی هیات امنا استان دکتر یداله رجایی دکترسعیدبیگدلی، حاج آقا جعفری، دکتر علی رمضانی،دکتر علی محمدی، دکتر تورج عقدایی ، دکتر مهدی رهنما
۵   کمیسیون معاملات دکتر یداله رجایی فرزانه ژاله منفرد، مهندس روحانی، شهریار باقری، روسای واحدهای مربوطه 
۶   حسابرس دکتر علی بیات  
۷   عامل خزانه دار فرزانه ژاله منفرد  
۸   بازرس مهندس بهشتی  
۹   کمیته انتصابات دکتر یداله رجایی دکتر رحمان پرچگانی،دکتر علیرضا منصفی
۱۰   هیات اجرایی جذب هیات علمی استان دکتر یداله رجایی دکتر مجتبی صلوتی، حاج آقا شامی، سید هاشم موسوی، دکتر پیرمحمدی 
۱۱   کمیته نظارت بر مصوبات هیات امنا استان  دکتر یداله رجایی دکتر جعفریعقوبی، دکتر فریدون خادم، سیف اله موسوی، جلال صبا، دکتر جابر داودی، دکتر محمد دالمن پور 
۱۲   رئیس شورای آموزش و تحصیلات تکمیلی دکتر مجتبی صلوتی دکتر فرید عسگری، دکترحاجی خانی، دکتر سید رضی میرصادقی، کاوندی 
۱۳   رئیس شورای پژوهش و فناوری دکتر احمد نقیلو دکتر جابر داودی، دکتر مجید عسگری، دکتر نقی کمالی، دکتر علی شکوهی 
۱۴   رئیس شورای اداری و مالی دکتر علی محمدی دکتر حاج کریمی، مهندس مینائی، دکتر ابراهیمی، مهندس مرسل هدایتی 
۱۵   رئیس شورای برنامه ریزی و اقتصاد دانش بنیان     
۱۶   رئیس شورای عمرانی دکتر سیدرضی میرصادقی مهندس محمدروحانی، مهندس مرسل هدایتی، مهندس وحید محمدبیگی، دکتر نقی کمالی 
۱۷   رئیس شورای دانشجویی ، فرهنگی و ورزشی دکتر رحمان پرچگانی دکتر محمددالمن پور، حاج آقا شامی، دکتر بهمن شبستری، حاج آقا جعفری، دکتر فرهاد صفری 
۱۸   رئیس شورای زنان فرهیخته خانم دکتر حسینی مهندس فاطمه رستمخانی-سوسن رئوفی، مهناز غفاری-دکتر  افسانه صبحی، فاطمه کرباسی، مهری تلخابی، دکتر منیژه ذکریایی، ماهرخ بلوری، لیلا افسری 
۱۹   کارشناس آموزش و تحصیلات تکمیلی آقای احمدی  
۲۰   کارشناس امور پژوهش و فناوری آقای معظم  
۲۱   کارشناس اداری،مالی ،برنامه ریزی و عمرانی مهندس آرزو رستگار  
۲۲   کارشناس امور دانشجویی،فرهنگی،ورزشی و زنان فرهیخته  آقای احمدی  
۲۳   اپراتور ۱ خانم براتلو  
۲۴   اپراتور ۲ —-  
شماره تماس    
  دبیر هیات امنا استان دکتر یداله رجایی    تلفن:۰۲۴۳۳۴۲۱۲۹۱               فاکس:۰۲۴۳۳۴۲۴۰۲۳  
  رئیس دبیرخانه هیات امنا استان دکتر رحمان پرچگانی    تلفن:۰۲۴۳۳۴۲۰۸۲۰               فاکس:۰۲۴۳۳۴۲۰۸۱۹