استان کرمانشاه

ساختار تشکیلاتی هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان کرمانشاه

کد استان
۶۸
 
 
نام استان
کرمانشاه
 
ردیف
سمت
نام و نام خانوادگی   (مسئول)
مشخصات اعضاء کمیسیون
   
۱ دبیر هیات امنای استان کرمانشاه دکتر نوذر قنبری  
۲ رئیس دبیرخانه هیات امنا استان دکتر سیروس محبی  
۳ شورای دانشگاه استان دکتر نوذر قنبری روسای کلیه واحدها و مراکز استان کرمانشاه
۴ کمیسیون دائمی­هیات امنای استان دکتر نوذر قنبری دکتر جواد مسعودی،دکتر مهدی روزرخ، دکتر فاطمه کوچکی نژاد،دکتر محمدمهدی جوکار،مهندس رضا ابراهیم پوریان
۵ کمیسیون معاملات دکترنوذر قنبری دکتر جواد مسعودی، دکتر محمدرضا قطب،مهندس رضا خالقی
۶ حسابرس محمدرضا یزدان پناه  
۷ عامل­خزانه­دار گلی  روئین تن کشایه  
۸ بازرس  
۹ کمیته انتصابات دکتر نوذر قنبری دکتر محمد جواد جعفری، دکتر مریم اسلام پناه، دکتر حمیدرضا عبدالمحمدی
۱۰ هیات اجرایی جذب هیات علمی استان دکتر نوذر قنبری دکتر مریم اسلام پناه، دکتر حمیدرضا عبدالمحمدی، حجتالاسلام مهدی قدرتی، دکتر کامرانجانفشان، منصور صادقی
۱۱ کمیته نظارت بر مصوبات هیات امنا استان دکتر عزت اله فرشادفر، دکتر مریم اسلام پناه، دکترهادی توانا، دکتر مهدی خدایی، حجتالاسلام مهدی قدرتی، مهندس مریم حیبیی،محمد سهراب بیگ
۱۲ رئیس شورای آموزش و تحصیلات تکمیلی دکتر مسلم رستمی دکتر علی محمدی، دکتر جواد تجر،عزیزاله رحمتی، احمد زارعی،فرزادپارسه،علی صیدی، محسن مالمراد، ذکریا زوراسنا
۱۳ رئیس شورای پژوهش و فناوری دکتر گلمراد مرادی دکتر محمدمهدی جوکار، آرمان سهرابی، سجادخاکسار، محمدامین بهرامی،هما الماسی، وحیدپروانه، زهرا اختیاری
۱۴ رئیس شورای اداری و مالی دکتر جواد مسعودی محمد کاظمی نژاد، محمد ویسی، حسین رستم آبادی، شهروز گویری، رضا ضرغامی مطلق، بهنام یوسفپور، جلیل الفتی، محسن رضایی
۱۵ رئیس شورای برنامه­ریزی و اقتصاد دانش بنیان دکتر نوذر قنبری دکتر ایوب آدینه وند،دکتر مصیب ناصری، دکتر محمد مهدی جوکار، آقای فریبرز میرزایی
۱۶ رئیس شورای عمرانی دکتر محمدرضا قطب علی انصاری، مهدی جمال پور، آرش معتمدیان، محمد مهدی مقدسی، میلاد رضایی، داوود نیستانی، جلیل الفتی
۱۷ رئیس شورای دانشجویی­،فرهنگی­و ورزشی دکتر شهرام فتاحی  دکتر حسن صفی خانی ،دکتر علی محمدی، دکتر جواد تجر،عزیزاله رحمتی، احمد زارعی،فرزادپارسه،علی صیدی، محسن مالمراد، ذکریا زوراسنا، پیام فرمانی، وحید موحدنیا،مهدی کریمی مفتح
۱۸ رئیس­شورای زنان فرهیخته دکتر لیلا موسوی  دکتر نوذر قنبری، دکتر سیروس محبی، دکتر علی اصغر طاهرآبادی، دکتر مریم اسلام پناه،دکتر فرانک موسوی ،دکتر فاطمه کوچکی نژاد، دکتر صدیقه حسین پور، شریفه حق شناس، رسمیه پروانه،سمیه مرادی، شهناز فتاحی، توران باقری
۱۹ کارشناس­آموزش و تحصیلات تکمیلی علی رست  
۲۰ کارشناس امور پژوهش و فناوری امیر فائض­زاده  
۲۱ کارشناس­اداری،مالی،برنامه­ریزی و عمرانی مرضیه شایسته  
۲۲ کارشناس­امور دانشجویی،فرهنگی، ورزشی ­و زنان­فرهیخته جلال سرور   
۲۳ اپراتور۱ پروین رشیدی  
۲۴ اپراتور۲    
شماره تماس      
  دبیر هیات امنای استان دکتر نوذر قنبری تلفن :     ۳۷۲۴۳۰۶۵         فاکس:     ۳۷۲۴۳۱۹۳
  رییس دبیرخانه هیات امنای استان دکتر سیروس محبی تلفن:      ۳۸۲۳۷۷۷۵        فاکس:      ۳۸۲۳۹۵۵۰