استان خوزستان

ساختار تشکیلاتی هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان خوزستان

کد استان:  ۴۴  
  نام استان:  خوزستان  

ردیف

سمت

نام و نام خانوادگی(مسئول)

مشخصات اعضای شورا/کمیسیون

۱ دبیر هیات امنای استان دکتر شهرام لک  
۲ رئیس دبیرخانه هیات امنای استان دکتر سروش زرین آبادی  
۳ شورای دانشگاه استان دکتر شهرام لک  
۴ کمیسیون دائمی هیات امنا استان دکتر شهرام لک  دکتر سروش زرین آبادی، دکتر پرویز عسگری، دکتر محمدرضا یوسفی،دکتر رضا رئوفی دکتر حسن براتی،دکتر مهدی مهدوی عادلی،دکتر جعفر ملک محمدی
۵ کمیسیون معاملات دکتر شهرام لک دکتر مهدی مهدوی عادلی،عباس کرمی و جعفر حسین پور
۶ حسابرس جواد داغری  
۷ خزانه دار عباس کرمی  
۸ بازرس عباس کرمی  
۹ کمیته انتصابات دکتر شهرام لک دکتر سروش زرین ابادی-دبیر کمیته و دکتر سید محسن
سید موسوی-عضو کمیته
۱۰ هیات اجرایی جذب هیات علمی استان دکتر شهرام لک دکتر عبدالرضا عطاش-دبیر کمیته،دکتر مجتبی علوی فاضل،دکتر عبدالامیر ریشه،دکتر سید محسن سید موسوی و حجت الاسلام عبدالباری جوانمرد زاده رئیس نهاد مقام معظم رهبری
۱۱ کمیته نظارت بر مصوبات هیات امنا استان دکتر علیرضا شکوه فر،دکتر علی حسین حسین زاده،دکتر جعفر ملک محمدی، دکتر مهدی قمشی،دکتر منصور زراء نژاد،دکتر حیات ممبینی
۱۲ رئیس شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دکتر رضا رئوفی  
۱۳ رئیس شورای پژوهش و فناوری دکتر حسن براتی  
۱۴ رئیس شورای اداری مالی  محمد جابری هفشنجانی  
۱۵ رئیس شورای برنامه ریزی و اقتصاد دانش بنیان  
۱۶ رئیس شورای عمرانی دکتر مهدی مهدوی عادلی  
۱۷ رئیس شورای دانشجویی،فرهنگی و ورزشی دکتر محمدرضا یوسفی  
۱۸ رئیس شورای زنان فرهیخته دکتر صغری قبادی  
۱۹ کارشناس آموزش و تحصیلات تکمیلی مهدی علاقمند  
۲۰ کارشناس امور پژوهش و فناوری احمد توکل  
۲۱ کارشناس اداری،مالی،برنامه ریزی و عمرانی امین نیسی  
۲۲ کارشناس امور دانشجویی،فرهنگی،ورزشی و زنان فرهیخته سید محمد حسین قریشی  
۲۳ اپراتور ۱  
۲۴ اپراتور ۲  

                                                           اطلاعات دبیرخانه هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان خوزستان

ردیف نام و نام خانوادگی پست سازمانی تلفن فاکس
۱ دکتر شهرام لک دبیر هیات امنا و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان ۳۳۳۲۹۱۹۱ ۳۳۳۲۹۱۹۹
۲ دکتر سروش زرین­آبادی رئیس دبیرخانه هیات امنای  دانشگاه آزاد اسلامی استان ۳۳۳۴۸۳۷۵ ۳۳۳۴۸۳۷۵
۳ آقای امین معرفاوی مسئول دفتر رئیس دبیرخانه هیات امنای  دانشگاه آزاد اسلامی استان ۳۳۳۴۸۳۷۵ ۳۳۳۴۸۳۷۵
۴ آقای دکتر محمد رضا یوسفی رئیس شورای دانشجویی فرهنگی ورزشی استان ۵۲۸۷۰۱۴۸ ۵۲۸۷۰۱۴۰
۵ دکتر رضا رئوفی رئیس شورای آموزش و تحصیلات تکمیلی استان ۳۳۳۲۹۱۹۴ ۳۳۳۲۹۱۹۴
۶ دکترمهدی مهدوی عادلی رئیس شورای عمرانی استان ۳۳۳۴۸۳۶۸ ۳۳۳۴۸۳۶۸
۷ دکتر حسن براتی رئیس شورای پژوهش و فناوری استان ۴۲۴۲۲۰۹۰ ۴۲۴۲۲۰۹۰
۸ آقای عباس کرمی خزانه دار و بازرس استان ۳۳۳۴۸۳۱۴ ۳۳۳۴۸۳۱۴
۹ دکترعبدالرضا عطاش دبیر هیات اجرایی جذب استان ۳۳۳۴۸۳۷۶ ۳۳۳۴۸۳۷۶
۱۰ آقای جواد داغری حسابرس استان ۳۳۳۴۸۳۱۴ ۳۳۳۴۸۳۱۴

 

ضمناً آدرس ایمیل دبیرخانه هیات امنا دانشگاه آزاد اسلامی استان خوزستان dabirkhaneh@iaur6.ir می باشد.

  • پیش شماره تلفن های استان خوزستان ۰۶۱ می باشد.