استان آذربایجان شرقی

ساختار تشکیلاتی هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان آذربایجان شرقی

کد استان:                ۱۱

 نام استان:                    آذربایجان شرقی

ردیف

سمت نام ونام خانوادگی مسئول

مشخصات اعضاء کمیسیون

۱ دبیر هیات امنای استان دکتر سید جواد انگجی  
۲ رئیس دبیرخانه هیات امنا استان دکتر رحیم وکیل زاده  
۳ شورای دانشگاه دکتر سید جواد انگجی کلیه رؤسای واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان آذربایجان شرقی
۴ کمیسیون دائمی هیات امنای استان دکتر سید جواد انگجی  
۵ کمیسیون معاملات دکتر سید جواد انگجی  
۶ حسابرس محمدرضا نیرومند  
۷ عامل خزانه دار محمد امین حکیمی  
۸ بازرس حاج آقا محمد غفاریان  
۹ کمیته انتصابات دکتر سید جواد انگجی  
۱۰ هیات اجرایی جذب هیات علمی دکتر سید جواد انگجی دکتر سید ابراهیم آقازاده، دکتر بهروز صالح پور، دکتر صمد عزیزی، دکتر حسین امامعلی پور، حجت الاسلام حسینی، دکتر میرزاآقا بابازاده دکتر صومی
۱۱ کمیته نظارت بر مصوبات هیات امنا استان دکتر میرزاآقا بابازاده  
۱۲ رئیس شورای آموزش و تحصیلات تکمیلی دکتر ناصر ماهری سیس شورای معاونین آموزشی

کلیه معاونین آموزشی واحدها و مراکز استان

کمیته تکمیل کسری موظفی اعضای هیات علمی

دکتر علی رضاپور(دبیر کمیته)  – دکتر حمید میرزائی- دکتر حسن اسداله فام- آقای هوراد قریشی- دکتر مهناز مقبولی

کمیته کمیسیون موارد خاص آموزشی استان

دکتر فرزین مدرس(دبیر کمیته) – دکتر جلیل اجلی -رستم رستمی -ارشد بیانی – وحید طوفان – علی بشیری مهندس مصطفی غفاری

کمیته گسترش و آمایش رشته های استان

 آقای بهزاد میکائیلی(دبیر کمیته)  – دکتر صادق ملکی آوارسین – رستم رستمی -دکتر حمید میرزائی -دکتر علی کارگری رضاپور – دکتر منوچهر صمدی وند

کمیته جایابی دانشجویان

 دکتر منوچهر صمدی وند(دبیر کمیته) -علی بشیری – امیر پروال -دکتر قربان احمدی -کورش نریمانی

۱۳ رئیس شورای پژوهش و فناوری دکتر ناصر مدیر شهلا اعضای شورای تخصصی پژوهش و فناوری استان:

دکتر محمدعلی بهنژادی (دبیر)، دکتر علی فرامرزی، دکتر علیرضا طباطبایی، دکتر یوسف مهمان‌نواز، احد منجی، علیرضا اللهوردی ممقانی

اعضای شورای انتشارات استان:

دکتر بهروز دانشیان، دکتر سیدرسول جمالی، دکتر حسن افشین، دکتر حمید میرزایی، دکتر جلال شایق (دبیر) ، دکتر سیدداود حسینی‌نسب، یوسف ستاری

اعضای کمیته تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی استان:

دکتر علی مهریزاد (دبیر)، خانم دکتر الناز صباغ، خانم دکتر نارملا آصفی، مهندس صادق رسولی، دکتر حسن رسولی سقای، خانم پروانه انزابی، علیرضا اللهوردی ممقانی

اعضای کمیته بررسی و اعتبارسنجی مجلات علمی:

دکتر محمدعلی بهنژادی، دکتر یوسف مهمان‌نواز، دکتر جلال شایق، دکتر شهرام حنیفیان، دکتر علی حسن پور، خانم مهین عباسیان(دبیر)

 

۱۴ رئیس شورای اداری و مالی دکتر غفار تاری شورای تخصصی اداری و مالی استان

اعضا: کلیه معاونین اداری و مالی استان

کمیته موارد خاص اداری

اعضا: علی کرامتی فرهود  – نادر رضایی – علیرضا عظیمی ثانی – مهدی اله ویردی زاده (دبیر) – حمید ذاکری

کمیته موارد خاص مالی

اعضا: محمد امین حکیمی (دبیر) – ایمان شیخی نژاد

کمیته خدمات رفاهی و شغلی (مازاد درمان)

اعضا: مجید خندقی (دبیر) – محمدباقر بدیعی – حسن دشتی صوفیانی – مهدی بادامچی – محسن کارکن باقری

کمیته تجدید نظر تخلفات اداری

 

۱۵ رئیس شورای برنامه ریزی و اقتصاد دانش بنیان    
۱۶ رئیس شورای عمرانی دکتر طالب مرادی شقاقی شورای تخصصی عمرانی استان

اعضا: کلیه معاونین عمرانی استان

کمیته ارزیابی عملکرد فعالیت های عمرانی 

اعضا: مهندس مرادی – مهندس حیدرپور – مهندس اسمریان – مهندس اسماعیلی – مهندس اخگر

کمیته بررسی وضعیت املاک

اعضا: مهندس دیباذر – مهندس نجف زاده – مهندس احمدزاده – مهندس صبوری – مهندس ثابت عهد

کمیته تعیین حق فنی نیروهای عمرانی 

اعضا: دکتر شقاقی – مهندس آقامحمدزاده – مهندس رشیدی – مهندس علیزاده – مهندس نامور

کمیته نظارت بر حسن اجرای امور عمرانی

اعضا: مهندس مرادی – مهندس زینی – مهندس حدادیه – مهندس اسماعیلی – مهندس کریم پور

۱۷ رئیس شورای دانشجویی، فرهنگی و ورزشی  
۱۸ رئیس شورای زنان فرهیخته  دکتر ملیحه پورستار مهادی  
۱۹ شورای فناوری اطلاعات و ارتباطات استان دکتر سید جواد انگجی علیرضا اللهوردی ممقانی(دبیر) ، جواد پابخش، فریدون پرتو، عباس سرباز

 

۲۰ کارشناس امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی (مسئول) رستم رستمی  
۲۱ کارشناس امور پژوهش و فناوری (مسئول) علیرضا اللهوردی ممقانی  
۲۲ کارشناس امور اداری و مالی (مسئول) مجید خندقی  
۲۳ کارشناس برنامه ریزی و عمرانی  
۲۴ کارشناس امور دانشجویی، فرهنگی، ورزشی و زنان فرهیخته علی غلامی سفیدان  
۲۵ اپراتور محسن کارکن باقری  
شماره تماس
دبیر هیات امنای استان دکتر سید جواد انگجی تلفن:    ۰۴۱۳۳۳۰۲۱۳۲
فاکس:  ۰۴۱۳۳۳۱۷۴۰۱
رئیس دبیرخانه هیات امنا استان دکتر رحیم وکیل زاده تلفن: ۳۳۳۹۶۴۳۴
فاکس: ۳۳۳۰۴۵۵۳