مقالات دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی در جمع پراستنادترین مقالات web of Science قرار گرفت

0
مقالات دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت در جمع یک درصد مقالات پایگاه استنادی web of Science قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی به نقل از واحد رشت، ۶ مقاله دانشجوی دکتری تخصصی رشته ریاضی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت درجمع یک درصد مقالات برترحوزه های فیزیک و مهندسی پایگاه علوم (web of Science) قرار گرفت.

مجید مشک بید حقیقی مدیر روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان با اعلام این خبر گفت: کامیار حسینی دانشجوی سال آخر دکتری رشته ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی ورودی ۹۳ دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت، بیش از ۵۵ مقاله بین المللی، ۳۵ مقاله ISI و ۱۴ مقاله چاپ شده در سال ۲۰۱۸ در زمینه ریاضی کاربردی دارد که ۶ مقاله این دانشجو در بین مقالات پراستناد (پر ارجاع) در سال ۲۰۱۸ قرار گرفت.