دکتر فرهاد رهبر در شورای دانشگاه آزاد اسلامی البرز: ارائه «مهارت آموزش حرفه ای به دانشجویان» از اهداف مهم دانشگاه آزاد اسلامی است

0
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی گفت: امروز رویکرد این دانشگاه با تاسیس شرکت های دانش بنیان و درآمدزایی علمی به رویکرد حل مسئله در کشور تبدیل شده است.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی به نقل از واحد کرج، دکتر فرهاد رهبر رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در جلسه شورای دانشگاه استان البرز به تشریح بایدها و نبایدهای اجرای طرح های درآمدزا و تاسیس شرکت های دانش بنیان در دانشگاه آزاد اسلامی پرداخت.

وی رویکرد دانشگاه آزاد اسلامی برای ورود به بازار اقتصادی و اجرای طرح های درآمدزا را تاکید بر بکارگیری دانش فنی، سرمایه گذاری مشترک در دانش و سرمایه گذاری در امور اقتصادی عنوان کرد و گفت: اساس کار دانشگاه آزاد اسلامی حفظ شأن و جایگاه و نام دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان یک مرکز علمی و پژوهشی است.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در ادامه تصریح کرد: به منظور پیشگیری از مشکلات اجرایی و فرهنگی، باید برای تمامی طرح های درآمدزا در دانشگاه آزاد اسلامی پیوست نویسی فرهنگی صورت گرفته و علاوه بر تبعات علمی و اقتصادی، نتایج و تبعات فرهنگی و اجتماعی نیز مدنظر باشد.

دکتر فرهاد رهبر با اشاره به رویکرد دانشگاه آزاد اسلامی از ساخت و ساز و گسترش فیزیکی به راهکارهای علمی حل مسئله در کشور، گفت: امروز رویکرد دانشگاه آزاد اسلامی با تاسیس شرکت های دانش بنیان و درآمدزایی علمی به رویکرد حل مسئله در کشور تبدیل شده است.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به وجود سرمایه گذاری سنتی در امور اقتصادی در کشور، تاکید کرد: دانشگاه آزاد اسلامی ضمن ارائه ایده های علمی و نوآورانه، سعی در ایجاد تحول در سرمایه گذاری سنتی کشور دارد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: بیش از ۲۰ میلیون تحصیل کرده مقطع دکترای بیکار در جامعه وجود دارد. یکی از اهداف دانشگاه آزاد اسلامی ارائه مهارت آموزش حرفه ای است، چرا که هدف از ارائه آموزش در این دانشگاه خدمت به جامعه است و نه تحمیل تحصیل کرده های بیکار به جامعه.