صبح امروز با حضور در استان اصفهان دکتر رهبر از مراکز تحقیقاتی و شرکت های دانش بنیان دانشگاه آزاد اصفهان بازدید کرد

0
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی صبح امروز با حضور در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) از مراکز تحقیقاتی و شرکت های دانش بنیان این واحد بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، دکتر فرهاد رهبر رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در ابتدا با حضور در مرکز تحقیقات ژنتیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان از نزدیک در جریان برنامه های کاربردی و پروژه های درآمدزایی این مرکز قرار گرفت.

همچنین رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با حضور در مرکز تحقیقات بذر واحد اصفهان (خوراسگان) از تولیدات بذرهای صنعتی این مرکز بازدید کرد.

در ادامه، دکتر فرهاد رهبر از پژوهشگاه مرکزی و اقدامات شرکت دانش بنیان “معیار دانش” و مرکز تحقیقات سرم و آنتی ژن بازدید به عمل آورد.

در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) نمایشگاهی از محصولات دانش بنیان و تجاری سازی شده واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان اصفهان برپاست که دکتر فرهاد رهبر در سفر یک روزه خود به این استان، از این نمایشگاه بازدید کرد و با دانشجویان و محققان گفت وگو کرد.

حضور در جلسه شورای دانشگاه آزاد اسلامی استان اصفهان از دیگر برنامه های دکتر فرهاد رهبر است.

این جلسه به منظور بررسی و تصویب طرح های اقتصادی با قابلیت تولید انبوه و تجاری سازی محصولات دانش بنیان برگزار خواهد شد.