در پی دستور دکتر فرهاد رهبر صورت گرفت آبرسانی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی به شهرهای آبادان و خرمشهر

0
کامیون های حامل آب معدنی توسط واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد، ایلام و لرستان و مراکز سرابله و آبدانان به استان خوزستان ارسال شد.

دکتر محمد میرزایی حیدری رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان ایلام در گفت و گو با خبرنگار روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، گفت: به دنبال دستور دکتر فرهاد رهبر مبنی بر آبرسانی دانشگاه های آزاد اسلامی همجوار استان خوستان به شهرهای آبادان و خرمشهر، دانشگاه آزاد اسلامی استان ایلام سه محموله بطری آب معدنی شامل یک دستگاه کامیون (از واحد ایلام) و دو دستگاه وانت نیسان (از مراکز سرابله و آبدانان) به خوزستان جهت توزیع بین مردم خرمشهر و آبادان ارسال کرد.

وی افزود: در این رابطه سایر واحدها و مراکز آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی استان ایلام نیز ضمن اعلام آمادگی برای همکاری، در حال ارسال محوله های آب معدنی به خوزستان هستند.

همچنین دکتر سیامک بهاروند رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان لرستان در گفت‌وگو با روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، با اعلام خبر ارسال چهار کامیون آب معدنی به شهرهای خرمشهر و آبادان، اظهار داشت: روز گذشته بلافاصله پس از دستور دکتر فرهاد رهبر مبنی بر آب‌رسانی به شهرهای خرمشهر و آبادان، ۲۸۰۰ بسته آب معدنی به وسیله چهار دستگاه کامیون به خرمشهر و آبادان ارسال شد که پیش از غروب آفتاب بین مردم شریف خوزستان توزیع شد.

پس از دستور دکتر فرهاد رهبر رئیس دانشگاه آزاد اسلامی به روسای واحدهای دانشگاهی همجوار با استان خوزستان برای آبرسانی به شهرهای آبادان و خرمشهر، کلیه واحدهای مذکور برای آبرسانی بسیج شده و ارسال کامیون های حامل آب معدنی به شهرهای خرمشهر و آبادان برای توزیع میان مردم با سرعت ادامه دارد.