دکتر فرهاد رهبر در جلسه هیأت امنای دانشگاه آزاد کرمان: ایجاد سیستم سبک، چابک و مقتدر راهبرد جدید دانشگاه آزاد اسلامی است

0
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی ایجاد سیستم سبک، چابک و مقتدر را راهبرد جدید دانشگاه آزاد اسلامی عنوان کرد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، دکتر فرهاد رهبر رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در پانزدهمین جلسه هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان کرمان، با اشاره به لزوم توجه به مدارس سما، گفت: سما و دانشگاه آزاد اسلامی یک مجموعه هستند، لذا رئیس استان و رئیس واحد هر شهر نظارت بر مدارس سما را نیز عهده دار است.

وی با بیان اینکه موج دوم جمعیّت به مدارس سما رسیده است، خاطرنشان کرد: مدارس سما می توانند با ارائه کیفیت بالا بخش عمده ای از جمعیت را جذب کنند.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی بر حفظ استقلال و همکاری مراکز سما با یکدیگر تأکید کرد و افزود: مراکز سما با استفاده از امکانات و آزمایشگاه های دانشگاه ضمن ارتقاء کیفیت، هزینه ها را کاهش دهند.

دکتر فرهاد رهبر چابک سازی در ساختار دانشگاه آزاد اسلامی را امری ضروری دانست و اظهار داشت: کوچک سازی را از سازمان مرکزی شروع کردیم و ۷۵ پست زیرمجموعه ریاست دانشگاه آزاد اسلامی را به ۳۵ پست کاهش دادیم، چند معاونت با هم ادغام و برخی تغییر وظیفه دادند.

دانشگاه آزاد اسلامی می تواند در اقتصاد مقاومتی نقش مهمی ایفا کند

وی راهبرد جدید دانشگاه آزاد اسلامی را ایجاد سیستم سبک، چابک و مقتدر عنوان کرد و ادامه داد: کاهش گروههای آموزشی و دانشکده ­ها باید مدنظر قرار بگیرد، واحد علوم و تحقیقات در گذشته بیش از ۱۹۰ گروه آموزشی داشته، ولی اکنون حدود ۹۰ گروه آموزشی دارد.

دکتر فرهاد رهبر اشتغال را از مشکلات مهم کشور دانست و گفت: تولید ثروت، رفع فقر و بیکاری مهمترین وظیفه دانشگاه است. باید دانشگاه در اقتصاد مقاومتی با تولید ثروت از طریق فناوری و تولید علم فعالیت کند.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به طرح تسهیلات زود بازده، گفت: به دلیل اینکه راهکار استفاده از تسهیلات و خرید تولیدات مدنظر قرار نگرفته بود، این طرح با موفقیت روبرو نشد. باید فکر کنیم چه خوشه ای را در استان کرمان طراحی و تبدیل به محصول کنیم، در آن زمان می توانیم بگوییم در بحث اقتصاد مقاومتی موفق شده ایم.

وی ادامه داد: دانشگاه آزاد اسلامی می تواند در اقتصاد مقاومتی نقش مهمی ایفا کند، چرا که شبکه گسترده ای در کشور دارد.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی نقش سما را در حرفه آموزی بسیار تاثیرگذار دانست و تاکید کرد: سما با توجه به پتانسیل مناطق در جهت حرفه آموزی، مهارت آفرینی و ایجاد توانایی به منظور کارآفرینی و درآمدزایی فعالیت کند.