در جلسه شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی مطرح شد راه اندازی پرتال یکپارچه آموزشی و سامانه بازمهندسی رشته ها در آینده نزدیک

0
سومین جلسه شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی روز گذشته با حضور دکتر رهایی معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه و سایر اعضا برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، دکتر رهایی در این جلسه ضمن ابراز همدردی با زلزله زدگان استان های غربی کشور، گفت: ترکیب و وظایف شورای تحصیلات تکمیلی در سطح دانشگاه، واحدها و دانشکده ها با رویکرد ارتقاء سطح کیفی و تسهیل در امور، به واحدهای دانشگاه ابلاغ شده است.

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه با اشاره به راه اندازی “پرتال یکپارچه آموزشی” در آینده نزدیک، گفت: هدف از این امر یکسان سازی و وحدت رویه در امورجاری واحد های دانشگاهی است.

در این جلسه سامانه ” باز مهندسی رشته ها ” در راستای پایش رشته ها نیز مور بررسی قرار گرفت. راه اندازی این سامانه بر اساس شاخص های متنوع و با نگاه آمایشی در سطح مراکز، واحدها، استان ها و مناطق دانشگاهی به تفکیک در دست اقدام است.همچنین موضوع اجرایی شدن طرح تعاون استانی و استفاده از تخصص و ظرفیت اعضای هیات علمی در سطح استان از دیگر مواردی بود که در این جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.