در جلسه شورای اقتصاد دانش بنیان و سرمایه گذاری مطرح شد تبدیل واحد پردیس به دانشگاهی نوآور

0
پنجاه و یکمین جلسه شورای اقتصاد دانش بنیان و سرمایه گذاری با حضور دکتر فرهاد رهبر رئیس دانشگاه آزاد اسلامی و سایر اعضا برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، در ابتدای این جلسه، دکتر پورعباس معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه و اقبال شاکری سرپرست مرکز عمرانی، املاک و مستغلات دانشگاه به ارائه گزارشی درخصوص اقدامات انجام شده برای اجرای طرح پارک علم و فناوری در اراضی پردیس پرداختند.

ایجاد رشته ها در واحد پردیس متناسب با نیازمندی های پارک علم و فناوری

در راستای این مصوبه مقرر شد، با توجه به مزیت همجواری واحد پردیس با پارک علم و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی و پارک علم و فناوری معاونت علمی ریاست جمهوری، این واحد به دانشگاهی نوآور تبدیل شود. همچنین ایجاد رشته ها در واحد دانشگاهی پردیس متناسب با نیازمندی های پارک علم و فناوری بوده و رشته هایی در این واحد تعریف شود که منجر به تربیت نیروی انسانی متخصص برای به کارگیری در پارک های علم و فناوری شود.

در واقع با توجه به نیاز سنجی صورت گرفته رشته هایی دایر شود که مورد نیاز پارک علم و فناوری بوده و پژوهش نیز در کنار آن تلفیق شود.

در این جلسه همچنین در خصوص تعدادی از شرکت های دارای سهام سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی تصمیم گیری شد.