تماس با ما

مرکز هماهنگی امور استان ها و هیات های امناء استانی دانشگاه آزاد اسلامی

 

ردیف

سمت نام و نام خانوادگی شماره تلفن داخلی فاکس
۱ رئیس دفتر رئیس مرکز امور هماهنگی استان ها و هیات های امنای استانی آقای پورمحمدیان ۴۷۳۵۳۷۰۲

۴۷۳۵۳۷۰۱

۴۴۸۶۷۲۳۰
۲ سرپرست معاونت مرکز امور هماهنگی استان ها و هیات های امنای استانی دکتر اردکانی ۴۷۳۵۳۷۰۳
۳ مدیر کل هماهنگی امور استان ها دکتر موسوی نیا ۴۷۳۵۳۷۰۹
۴ مدیر کل دفتر هیات های امنای استانی دکتر سیف ۴۷۳۵۳۷۰۴
۵ رئیس اداره امور اجرایی هیات امنای استانی آقای نخودچیان ۴۷۳۵۳۷۰۸
۶ رئیس اداره هماهنگی امور استان ها آقای قهرمانی ۴۷۳۵۳۷۰۵
۷ مسئول دفتر مدیران کل حوزه خانم بهارلو ۴۷۳۵۳۷۰۷ ۴۷۳۵۳۷۰۷
۸ کارشناس خانم قربانی ۴۷۳۵۳۷۰۶ ۴۷۳۵۳۷۰۶
۹ کارشناس خانم نمازی ۴۷۳۵۳۷۰۶
۱۰ کارشناس خانم آذری ۴۷۳۵۳۷۰۶
۱۱

کارشناس

خانم اسمعیلی ۴۷۳۵۳۷۰۶

 

آدرس ایمیل : hamahangy@iau.ac.ir

آدرس : تهران، بزرگراه شهید ستاری، میدان دانشگاه، بلوار شهدای حصارک، سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی، بلوک ۳ ، طبقه ۷

 

نام شما (الزامی)

آدرس پست الکترونیکی شما (الزامی)

موضوع

پیام شما