جلسه ی ریاست محترم هیات موسس و هیات امنای دانشگاه و همچنین سرپرست محترم دانشگاه، با رؤسای استان ها و واحدهای جامع مستقل و هیات رئیسه دانشگاه

0

جلسه در روز سه شنبه مورخ ۱۲/۰۲/۹۶ با حضور ریاست محترم هیات موسس و هیات امنای دانشگاه و همچنین سرپرست محترم دانشگاه، با رؤسای استان ها و واحدهای جامع مستقل و هیات رئیسه برگزار می­شود. نشست فوق به منظور بهره مندی از رهنمود و فرمایشات جناب آقای دکتر ولایتی و آشنایی هر چه بیشتر با برنامه های سرپرست محترم دانشگاه و موضوعات مرتبط با واحدهای دانشگاهی برنامه ریزی شده است. همچنین در این جلسه روسای استان ها با طرح مسائل و نقطه نظرات خود، پیشنهادات لازم جهت بهبود روند فعالیت ها در استان ها را بدون واسطه با ریاست محترم هیات موسس و هیات امنای دانشگاه و سرپرست محترم دانشگاه مطرح خواهند نمود.