جلسه شورای دانشگاه آزاد اسلامی استان قزوین به ریاست جناب آقای دکتر میرزاده در سازمان مرکزی برگزار می شود

0

به گزارش رئیس مرکز هماهنگی امور استان ها و هیات های امنای استانی، پیرو موافقت ریاست محترم دانشگاه در خصوص برگزاری جلسه شورای دانشگاه آزاد اسلامی هر یک از استان ها به ریاست ایشان، جلسه شورای دانشگاه آزاد اسلامی استان قزوین در روز سه شنبه مورخ ۹۵/۰۸/۲۵ به میزبانی سازمان مرکزی دانشگاه برگزار می شود.

در این جلسه روسای شورا های تخصصی و روسای واحد ها و مراکز آموزشی استان با طرح مسائل و نقطه نظرات خود، پیشنهادات لازم برای بهبود روند فعالیت های دانشگاه در استان را بدون واسطه با ریاست محترم دانشگاه در میان می گذارند.

دکتر علوی فاضل افزود مجموعه مصوبات این جلسه پس از تایید ریاست محترم دانشگاه برای اجرا به معاونان و مدیران کل سازمان مرکزی ابلاغ و نتیجه اقدامات نیز به ریاست محترم دانشگاه گزارش می شود.

وی اظهار امیدواری نمود حاصل این تدبیر ریاست محترم دانشگاه  که استفاده از خرد جمعی و مشارکت همه بخش های دانشگاه می باشد منجر به اجرای بهتر برنامه ها و ارتقای هرچه بیشتر توانمندی ها و ویژگی های کیفی دانشگاه می گردد.