0

دکتر میرزاده: دانشگاه آزاد اسلامی پدر معنوی خود را از دست داد / راه آیت الله هاشمی رفسنجانی در دانشگاه آزاد اسلامی ادامه دارد / امروز خانواده دانشگاه آزاد اسلامی عزادار است

هیات رئیسه دانشگاه آزاد اسلامی در کمال اندوه و ماتم با حضور دکتر میرزاده رئیس دانشگاه آزاد اسلامی برگزار شد.…